Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2017. 2017-01-31 15:09:40
dokument Uchwała Nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2017 rok. 2017-01-31 14:49:39
dokument Uchwała Nr XXIV/156/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Porzecze. 2017-01-31 14:46:49
dokument UCHWAŁA Nr XXIV/157/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2017-01-31 14:35:47
dokument UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice 2017-01-31 13:55:46
dokument Uchwała Nr XXIV/159/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. " wykonanie projektu budowlanego wieży widokowej w Boleszkowicach w ramach projektu INTERREG VA pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry". 2017-01-31 14:59:18
dokument UCHWAŁA NR XXV/160/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-02-27 12:33:16
dokument Uchwała Nr XXV/161/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Porzecze. 2017-02-27 12:34:42
dokument UCHWAŁA NR XXV/162/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice. 2017-02-27 12:39:11
dokument Uchwała Nr XXV/163/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych. 2017-02-27 12:36:05
dokument UCHWAŁA NR XXVI/164/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-04-03 09:06:26
dokument Uchwała Nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2017-04-03 08:46:58
dokument Uchwała Nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2017-04-03 08:41:43
dokument UCHWAŁA NR XXVI/167/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2017 roku. 2017-04-03 08:51:16
dokument UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice. 2017-04-03 08:50:05
dokument UCHWAŁA NR XXVI/169/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032? 2017-04-03 08:40:08
dokument Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych. 2017-04-03 08:48:31
dokument UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-05-08 11:51:29
dokument UCHWAŁA NR XXVII/172/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2024 2017-05-08 12:11:52
dokument Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 2017-05-08 11:47:01
dokument UCHWAŁA NR XXVII/174/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2017 rok w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Boleszkowice 2017-05-08 11:44:07
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Boleszkowice. 2017-06-02 14:47:21
dokument Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Boleszkowice. 2017-06-02 14:46:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice. 2017-06-02 14:40:33
dokument Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2017-06-02 15:01:21
dokument UCHWAŁA NR XXVII/179/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-06-02 15:04:16
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/180/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boleszkowice na lata 2017-2019 2017-06-02 14:43:08
dokument Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-07-12 09:23:42
dokument Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-12 08:48:57
dokument UCHWAŁA NR XXIX/183/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok. 2017-07-12 09:17:09
dokument Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2017-07-17 16:07:54
dokument Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-07-12 09:20:37
dokument Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-07-12 09:19:36
dokument Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-07-12 09:22:36
dokument Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Boleszkowice Nr XIV/97/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice 2017-07-12 07:48:55
dokument Uchwała Nr XXIX/189/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2017 roku 2017-07-12 07:56:02
dokument Uchwała Nr XXIX/190/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2017 roku 2017-07-12 07:50:20
dokument Uchwała Nr XXIX/191/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2017 roku 2017-07-12 07:47:50
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/175/2017 w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Boleszkowice 2017-07-12 07:54:17
dokument Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice 2017-07-12 07:57:23
dokument Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 ? 2021 2017-07-12 07:45:34
dokument Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie podjęcia działań dotyczących remontu części drogi powiatowej nr 2142Z w miejscowości Kaleńsko 2017-07-12 07:46:52
dokument Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2017-07-12 07:51:16
dokument Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Chlewice 2017-07-12 08:00:14
dokument Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice 2017-07-12 07:58:40
dokument Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Boleszkowice. 2017-07-12 07:53:22
dokument Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-07-12 09:21:38
dokument UCHWAŁA NR XXX/201/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok 2017-09-05 09:50:13
dokument Uchwała Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2017-09-05 09:18:17
dokument Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Reczyce. 2017-09-05 09:23:45
dokument Uchwała Nr XXX/204/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Dębnie. 2017-09-05 09:13:10
dokument Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2017-09-05 10:00:18
dokument Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2017-09-05 09:54:12
dokument Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok 2017-11-03 07:34:08
dokument Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postępowań, w tym załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanej uczniom. 2017-10-04 08:58:22
dokument Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Boleszkowice. 2017-10-04 09:13:04
dokument Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu na zakup samochodów specjalistycznych. 2017-10-04 09:05:39
dokument UCHWAŁA NR XXXI/211/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, dla miejscowości Boleszkowice. 2017-10-04 11:36:53
dokument UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, dla miejscowości Wysoka i Wyszyna. 2017-10-04 11:44:25
dokument Uchwała nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-11-03 07:49:34
dokument Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2017-11-03 07:52:38
dokument Uchwała nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2017-11-03 07:41:14
dokument Uchwała nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017rok 2017-11-02 08:32:56
dokument Uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Boleszkowice 2017-11-02 08:24:20
dokument Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 Października 2017 roku w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2017-11-02 07:54:18
dokument Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-11-02 08:07:34
dokument Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-11-02 08:04:43
dokument Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Boleszkowice. 2017-11-02 08:13:02
dokument Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Wysoka 2017-11-02 08:22:02
dokument Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach 2017-11-02 08:18:11
dokument Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok 2017-11-30 08:39:26
dokument Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok 2017-11-24 10:27:35
dokument Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Namyślin 2017-11-24 10:36:07
dokument Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Boleszkowice 2017-11-24 10:38:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018 2017-11-24 10:41:37
dokument Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Boleszkowice 2017-11-24 10:30:45
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/230/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok 2018-01-04 12:58:35
dokument Uchwała Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2018-02-01 07:39:01
dokument Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-01-04 13:04:27
dokument Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 2018-02-01 07:44:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku 2018-01-02 09:20:26
dokument Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku 2018-01-02 09:16:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku 2018-01-02 09:11:17
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/237/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2018 2018-01-02 09:13:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2018-01-02 09:07:31
dokument Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2018-01-02 09:18:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2018-01-02 09:00:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom 2018-01-02 09:03:09