Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Joanna Barylak 2023-09-20 07:25:48 dodanie dokumentu
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Marcin Lazer 2023-09-19 08:16:14 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 września 2023 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Fira 2023-09-15 15:23:00 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 września 2023 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Fira 2023-09-15 15:13:16 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Joanna Barylak 2023-09-14 10:32:05 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Joanna Barylak 2023-09-14 10:30:18 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Joanna Barylak 2023-09-14 10:24:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Boleszkowice Joanna Barylak 2023-09-14 09:41:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Boleszkowice Joanna Barylak 2023-09-14 09:31:46 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Joanna Barylak 2023-09-14 08:18:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski na udzielnie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Joanna Barylak 2023-09-13 14:30:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie nowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków Joanna Barylak 2023-09-13 11:50:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 13 września 2023 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w domowej w gminie Boleszkowice Joanna Barylak 2023-09-13 11:40:17 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 13 września 2023 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w domowej w gminie Boleszkowice Joanna Barylak 2023-09-13 11:39:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Joanna Barylak 2023-09-13 10:28:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Joanna Barylak 2023-09-13 10:26:20 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Joanna Barylak 2023-09-13 10:23:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice Joanna Barylak 2023-09-13 10:17:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Boleszkowice Joanna Barylak 2023-09-13 10:17:04 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice Joanna Barylak 2023-09-13 10:15:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Boleszkowice Joanna Barylak 2023-09-13 10:04:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania, wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Referendum Ogólnokrajowego Joanna Barylak 2023-09-11 11:57:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06.09.2023 r., znak sprawy: OŚGN.6733.2.2023 Joanna Barylak 2023-09-07 11:12:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06.09.2023 r., znak sprawy: OŚGN.6733.2.2023 Joanna Barylak 2023-09-07 11:09:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2023-09-05 11:19:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/N/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.09.2023 r. w sprawie ustalenia terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2023-09-05 11:15:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/N/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.09.2023 r. w sprawie ustalenia terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2023-09-05 11:14:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Krzysztof Fira 2023-08-28 12:06:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 28 sierpnia 2023r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boleszkowice przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2023r. Krzysztof Fira 2023-08-28 12:03:08 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów Krzysztof Fira 2023-08-28 07:30:57 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Krzysztof Fira 2023-08-25 07:25:36 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Krzysztof Fira 2023-08-25 07:23:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie spisu członków do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Krzysztof Fira 2023-08-24 07:15:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Boleszkowice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Marcin Lazer 2023-08-22 11:51:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/N/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2023-08-22 11:49:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/N/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2023-08-22 11:48:44 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2023-08-22 09:39:11 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2023-08-22 09:38:42 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2023-08-22 09:37:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marcin Lazer 2023-08-18 10:30:13 dodanie dokumentu