Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oferta Inwestycyjna Gminy Boleszkowice


GMINA BOLESZKOWICE - OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina Boleszkowice położona jest na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Kotliny Gorzowskiej.Malowniczo usytuowana, z dala od wielkich ośrodków miejskich i przemysłowych. Piękno lasów stwarza dogodne warunki do turystyki pieszej i rowerowej. Z myślą o niej zostały wytyczone i oznakowane szlaki turystyczne:

 • „Szlak historii i zabytków”;

 • „Szlak Templariuszy”;

Wędrówki rowerowe szczególnie sobie upodobali nasi zachodni sąsiedzi. W ich przewodnikach turystycznych można odnaleźć kilka tras rowerowych przebiegających przez gminę Boleszkowice.

Przez teren gminy przepływa rzeka Myśla (prawy dopływ Odry), która jest atrakcją dla amatorów sportów wodnych, oznaczona jako szlak kajakowy, o długości 85km, rozpoczynający się w Lipianach (szlak nr 220), a kończący się na ujściu Myśli do Odry. Na Myśli znajdują się cztery elektrownie spiętrzające wodę.

Miłośników wędkowania przyciąga bogactwo rzek i stawów, lasy obfitujące w zwierzynę łowną kusząc tym myśliwych.

Atrakcję stanowią rezerwaty przyrody.

 • „Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy” w Porzeczu o powierzchni 142 ha, obejmuje zalewowe obszary doliny Odry z fragmentami łęgów wierzbowych i topolowych, starorzeczy, wydm i bagien. Gniazduje tu wiele gatunków ptaków wodnych i błotnych m.in. gęgawa, bąk, bocian czarny, wodnik. W pobliżu występuje orzeł bielik.

 • „Cisy Boleszkowice”- na ochronę zasługuje ok.439 okazów cisa, które pojawiły się w sposób naturalny z nasion przyniesionych przez ptaki. Istnieje jednak ciekawa legenda na temat rezerwatu:”(...)kiedy to gospodarzem gminy Boleszkowice była rodzina von Finckestein, hrabia von Finckestein po każdym udanym polowaniu na zwierzynę grubą sadził cisa. Ponieważ polował długo i las nie szczędził mu zwierzyny, do II wojny światowej cisowy zagajnik rozrósł się do kilku hektarowej powierzchni. Po wojnie leśnicy pieczołowicie chronili ten cenny fragment lasu.”(z broszury o nadleśnictwie Dębno s.9)

We wsiach na terenie gminy znajdują się liczne budynki sakralne:

 • neogotycki kościół w Gudziszu z 1845 z głazów polnych oraz cegły, bez wieży;

 • kościół w Namyślinie pierwotnie XVII-wieczna szachulcowa budowla przebudowana w latach 1903-04. Dzwony z lat 1882-1920;

 • gotycki kościół z przełomu XIV i XV wieku z kostki granitowej i kamieni polnych, przebudowany ok. 1700r. z wieżą z lat 1880-90, zwieńczoną stożkowym hełmem, znajdujący się w Wysokiej;

najcenniejszym zabytkiem, nie tylko gm. Boleszkowice, ale również woj. Zachodniopomorskiego, jest kaplica templariuszy w Chwarszczanach; dawna siedziba komandorii templariuszy, a później joannitów. Gotycka kaplica o charakterze obronnym z początku XIV wieku z fragmentami XIII-wiecznej kostki granitowej, przebudowany w latach 1870-98. Wewnątrz gotycka polichromia.

Namyślin

0x08 graphic
Opis nieruchomości: działka Nr 448/2 o pow. 0,98 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Namyślin w sąsiedztwie bocznicy kolejowej, przy drodze utwardzonej, w odległości: 0,5 km od drogi wojewódzkiej, 10 km od Dębna, 12 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 18 km - Mieszkowic oraz 109 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest na budowę bocznicy kolejowej - plac przeładunkowy.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 239,240,241,242,243 o pow. 5,00 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Namyślin w odległości: 0,5 km od drogi wojewódzkiej, 10 km od Dębna, 12 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 18 km - Mieszkowic oraz 109 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest na pod przemysł uciążliwy.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

Opis nieruchomości: działka Nr 226,225,222 o pow. 3,00 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Namyślin w odległości: 0,5 km od drogi wojewódzkiej, 10 km od Dębna, 12 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 18 km - Mieszkowic oraz 109 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 105,106,110,111/6,113/1 o pow. 7,00 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Namyślin w strefie zabudowy odległości: 20mb od drogi powiatowej, 10 km od Dębna, 12 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 18 km - Mieszkowic oraz 109 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

Sprzedaży działki

0x08 graphic
BOLESZKOWICE

Opis nieruchomości: działka Nr 1652/2

o pow. 1,59 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Boleszkowice w sąsiedztwie drogi utwardzonej i przylegająca do drogi wojewódzkiej, położona w odległości: 10 km od Dębna, 18 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 10 km - Mieszkowic oraz 100 km od Szczecina.

Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę obiektów obsługi podróżnych: stacja paliw, parking, bar gastronomiczny, motel.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 1216/4 pow. 13.40 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Boleszkowice w sąsiedztwie drogi utwardzonej oraz drogi wojewódzkiej, zawierająca 400 mb bocznicy kolejowej oraz położona w odległości: 12 km od Dębna, 20 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 9 km - Mieszkowic oraz 100 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przemysł uciążliwy.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

Opis nieruchomości: działka Nr 1194/1

pow. 2,16 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Boleszkowice w sąsiedztwie drogi utwardzonej oraz drogi wojewódzkiej, zawierająca 400 mb bocznicy kolejowej oraz położona w odległości: 12 km od Dębna, 20 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 9 km - Mieszkowic oraz 100 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przemysł uciążliwy.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 1194/3 pow. 1,32 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Boleszkowice w sąsiedztwie drogi utwardzonej oraz drogi wojewódzkiej, zawierająca 400 mb bocznicy kolejowej oraz położona w odległości: 12 km od Dębna, 20 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 9 km - Mieszkowic oraz 100 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przemysł uciążliwy.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

Opis nieruchomości: działka Nr 935/1

o pow. 38673 m2

0x08 graphic
Nieruchomość zabudowana, położona (ok.4km) po lewej stronie drogi wojewódzkiej pomiędzy wsiami Wysoka i Boleszkowice.

0x08 graphic
0x08 graphic
Zabudowę nieruchomości stanowią budynki koszarowe, stołówka, 0x08 graphic
portiernia, garaże z kotłownią, hydrofornia oraz inne naniesienia w postaci: utwardzenia terenu, ogrodzenia zewnętrznego, oświetlenia, zbiornika bezodpływowego ujęcia wody oraz zadrzewień o charakterze przyrodniczym, ozdobnym i użytkowym. Całość zabudowy położona jest w części północnej. Od strony wschodniej niemal do głębokości rodzona za wyjątkiem granicy z działką 935/2. Położenie działki korzystne, przy szosie asfaltowej w odległości: ok. 1,5 km od centrum wsi Boleszkowice, 8 km od Dębna, 20 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 12 km - Mieszkowic oraz 100 km od Szczecina. Działka jest wyposażona w wodę z ujęcia własnego położonego w jej granicach, kanalizację lokalną, energię elektryczną światła i siły. Drogi wewnętrzne o nawierzchniach: asfaltowej, z trylinki, betonowej mają zróżnicowany stan.

Powierzchnia działki lekko opada w kierunku zachodnim ku wschodniemu. Część zachodnia i północna działki posiada dość dobre warunki geotechniczne.

Kształt działki zbliżony do odwróconej litery L.

Na podstawie wywiadu terenowego ustalono, że nieruchomość wyposażona jest w sieć:

 • wodociągową z własnego ujęcia

 • kanalizacyjną do szamba

 • telefoniczną

 • elektryczną

 • drogę o nawierzchni asfaltowej

Działka przeznaczona jest na cele mieszkaniowe oraz pod przemysł uciążliwy.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 1353/50 o pow. 2,00 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Boleszkowice przy drodze powiatowej oraz położona w odległości: 10 km od Dębna, 22 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 10 km - Mieszkowic oraz 100 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 256/2,256/3 pow. 0,19 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Boleszkowice przy drodze powiatowej oraz położona w odległości: 10 km od Dębna, 22 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 10 km - Mieszkowic oraz 100 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 299/2 o pow. 0,10 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Boleszkowice przy drodze powiatowej oraz położona w odległości: 10 km od Dębna, 22 km - Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, 10 km - Mieszkowic oraz 100 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

GUDZISZ

Opis nieruchomości: działka Nr 59/1 pow. 0,50 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Gudzisz przy drodze krajowej oraz położona w odległości: 10 km od Dębna, 15 km od Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, oraz 110 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

 1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 33/2 o pow. 0,30 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Gudzisz przy drodze powiatowej oraz położona w odległości: 10 km od Dębna, 15 km od Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, oraz 110 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

CHWARSZCZANY

Opis nieruchomości: działka Nr 192 o pow. 0,80 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Chwarszczany przy drodze wojewódzkiej oraz położona w odległości: 8 km od Dębna, 13 km od Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, oraz 110 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

1. Sprzedaży działki

Opis nieruchomości: działka Nr 14 o pow. 1,30 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Chwarszczany w sąsiedztwie drogi powiatowej, Dębno - Chwarszczany położona w odległości: 8 km od Dębna, 13 km od Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, oraz 110 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 331 o pow. 0,25 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Chwarszczany w sąsiedztwie drogi krajowej Mieszkowice - Kostrzyn oraz położona w odległości: 8 km od Dębna, 13 km od Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, oraz 110 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

1. Sprzedaży działki

WYSOKA

Opis nieruchomości: działka Nr 90/1 o pow. 0,60 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Wysoka przy drodze powiatowej oraz położona w odległości: 6 km od Dębna, 26 km od Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, oraz 104 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

1. Sprzedaży działki

0x08 graphic

Opis nieruchomości: działka Nr 187/54

o pow. 0,60 ha

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Wysoka przy drodze powiatowej oraz położona w odległości: 6 km od Dębna, 26 km od Przejścia granicznego drogowego i kolejowego w Kostrzynie n/O, oraz 104 km od Szczecina.

Działka jest wyposażona w wodę oraz energię elektryczną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną z usługami rzemiosła nieuciążliwego w granicach działki.

Oferta dotyczy:

1. Sprzedaży działki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 14-01-2004 11:54:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 14-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 14-01-2004 11:54:05