Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Boleszkowice.

Uchwała Nr XXIX/199/2017

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy  Boleszkowice.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 328) Rada Gminy Boleszkowice

 

                                                     uchwala, co następuje:

                                                                   §1

 

Na wniosek Wójta Gminy Boleszkowice zatwierdza się taryfę na zbiorowe zaopatrzenie  w wodę na terenie Gminy Boleszkowice przedstawioną  przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały .

 

                                                                    §2

 

Taryfa obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 

                                                                    §3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

                                                                    §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Ryszard Stoparek

 

 

 

 

 załącznik do uchwały Nr XXIX/199/2017

 Rady Gminy Boleszkowice

 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

 

  1. Ceny  za dostarczanie wody dla poszczególnych grup taryfowych;

 

Grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena netto

Grupa 1

zł/m3

2,17

Grupa 2

zł/m3

2,17

Grupa 3

zł/m3

2,17

Grupa 4

zł/m3

2,17

 

  1. Stawki opłat abonamentowych dla poszczególnych grup taryfowych;

 

Grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena netto

Grupa 1 – wodomierz główny

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego wg. wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego dla dostarczania wody

6,09 zł/m-c

Grupa 2 – budynki wielolokalowe

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego wg. wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym

5,81 zł/m-c

Grupa 3 - ryczałty

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego wg. przepisów dotyczących przeciętych norm zużycia wody

3,77 zł/m-c

Grupa 4 – woda bezpowr. zuzyta

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego wg. przepisów dotyczących przeciętych norm zużycia wody

5,81 zł/m-c

 

 

  1. Do cen i stawek opłat opisanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9-11 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 ze zm.).

 

 

 

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie Gminy na okres obowiązywania od dnia 01.09.2017 do 31.08.2018 r.

Po przeanalizowaniu złożonego Wniosku Wójt stwierdził, że przedstawione taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Boleszkowice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-07-2017 07:53:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 12-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 12-07-2017 07:53:22