Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog 2011-09-05 14:27:23
dokument Uchwała Nr III/12/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 w gminie Boleszkowice. 2011-02-03 15:00:39
dokument Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2011-02-03 15:08:50
dokument Uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2011 rok. 2011-02-03 15:21:15
dokument Uchwała Nr III/15/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2011-2014. 2011-02-03 15:11:40
dokument Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2011-02-03 15:14:11
dokument Uchwała Nr III/17/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 2011-02-03 15:06:14
dokument Uchwała Nr III/18/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach. 2011-02-03 15:16:27
dokument Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2011-03-04 13:52:36
dokument Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-03-04 13:36:00
dokument Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-04-07 11:20:56
dokument Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:odmowy uchylenia Uchwały Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2011-03-04 13:37:56
dokument Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boleszkowice środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-07 11:23:32
dokument Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie:wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 2011-04-07 11:31:01
dokument Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2011-04-07 11:35:15
dokument Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-05-31 13:51:06
dokument Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. " BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WYSZYNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO SIECI PRZESYŁOWEJ Z M. WYSOKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOLESZKOWICACH" 2011-05-31 13:53:38
dokument Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice. 2011-05-31 13:56:16
dokument Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie:zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" 2011-05-31 13:58:14
dokument Uchwała NrVI/30/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-05-31 14:00:34
dokument Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-05-31 14:03:03
dokument Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 2011-05-31 14:05:15
dokument Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach prowadzonego przez Gminę Boleszkowice 2011-05-31 14:17:47
dokument Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: powołania składu osobowego Komitetu ds. współpracy z holenderską gminą Overbetuwe. 2011-05-31 14:11:16
dokument Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-05-31 14:12:58
dokument Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie:wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Boleszkowice do Rady Społecznej 2011-05-31 14:16:15
dokument Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-07-04 12:20:15
dokument Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-07-04 14:40:15
dokument Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Boleszkowice 2011-07-04 14:41:56
dokument Uchwała Nr VII/40/2011 rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boleszkowice 2011-07-04 14:43:52
dokument Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2011-07-04 14:46:22
dokument Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sparwie:zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2011-07-04 14:49:43
dokument Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego. 2011-09-05 14:31:04
dokument Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Boleszkowice 2011-09-05 14:35:06
dokument Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-10-03 11:11:59
dokument Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r. 2011-10-03 11:13:06
dokument Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-10-03 11:34:48
dokument Uchwała Nr X/48/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-11-03 14:55:19
dokument Uchwała Nr X/49/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/99/2008Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2008roku w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice oraz pomieszczeń w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2011-11-03 14:58:48
dokument Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. 2011-11-28 09:35:26
dokument Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2011-11-28 09:36:51
dokument Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-11-28 09:37:49
dokument UCHWAŁA NR XI/53/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012 2011-11-28 09:40:02
dokument Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok 2011-11-28 09:42:57
dokument Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 2011-11-28 09:44:39
dokument Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości 2011-11-28 09:50:51
dokument Uchwała Nr XI/57/2011 Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2011-11-28 09:54:08
dokument Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 2011-11-28 10:08:18
dokument Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-11-28 10:19:40
dokument Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2012-01-04 09:00:32
dokument Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki położonej w m. Chwarszczany będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2012-01-04 09:01:28
dokument Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-01-04 09:02:22
dokument Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2012-01-04 09:03:46
dokument Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2012 rok na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 2012-01-04 09:05:28