Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych

Uchwała NR IV/19/2011

Rady Gminy  Boleszkowice

z dnia 24 lutego 2011 roku

 

w sprawie :  zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn. zm), art.6b ustawy  z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r Dz.U. Nr 136 poz.969 z późn zm.) oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) Rada Gminy w Boleszkowicach

                   

                                                    uchwala co następuje :

 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Boleszkowice pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości,

       podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

 

§ 2. Inkasentami w poszczególnych sołectwach ustala się osoby wymienione w załączniku Nr 1.

 

§ 3. Z tytułu inkasa należności określonych w § 1 inkasenci będą otrzymywać wynagrodzenie 
       prowizyjne w wysokości wykazanej w załączniku Nr 1.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 01 marca 2007 roku w

       sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia z mocą prawną obowiązującą
       od dnia 1 marca 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  
       Zachodniopomorskiego.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Lech Daniel

 

                                                                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                                                                          do Uchwały  Nr IV/19/2011

                                                                                                                           Rady Gminy Boleszkowice 

                                                                                                                           z dnia 24 lutego 2011 roku

 

    WYKAZ INKASENTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
   ZA INKASO

 

 

Lp.

Inkasent

Teren inkasa

Stawka procentowa wynagr. prowiz.

1.

 

Jerzy Kopaszewski

Sołectwo Boleszkowice

            3,6

2.

 

Ewa Biała

Sołectwo Chlewice

          21,0

3.

 

Janusz Przekota

Sołectwo Chwarszczany

          11,2

4.

 

Krzysztof Matuszewski

Sołectwo Gudzisz

            9,7

5.

 

Krystyna Gulajew

Sołectwo Kaleńsko

          21,7

6.

 

Sabina Bednarz

Sołectwo Namyślin

          13,5

7.

 

Monika Kozik

Sołectwo Porzecze

          23,2

8.

 

Hadryś Henryk

Sołectwo Reczyce

          20,2

9.

 

Jolanta Szczepaniak

Sołectwo Wysoka

           5,7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 04-03-2011 13:52:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-03-2011 13:52:36