Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:odmowy uchylenia Uchwały Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr IV/21/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 24 lutego 2011 roku

 

w sprawie:  odmowy uchylenia Uchwały Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

            Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568;  z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 106, poz.675) oraz art.229 ust.1 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003 r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz.1692, z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524, z 2008 r. Nr 229, poz.1539, z 2009 r. Nr 195, poz.1501, Nr 216, poz.1676,  z 2010 r. Nr 40, poz.230) Rada Gminy Boleszkowice

uchwała, co następuje:

§ 1. Rada Gminy po zapoznaniu sięz wezwaniem Pana Artura Boratczuka do uchylenia uchwały Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia odmówić uchylenia tej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy  Boleszkowice.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                    Lech Daniel

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Sporządzenie zmiany studium odbyło się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w szczególności zostały zachowane procedury wymagane w art.11 tej ustawy, w tym zostały przeprowadzone niezbędne konsultacje społeczne. Poza tym zmiany studium zostały sporządzone zgodnie z dokumentacją formalno-prawną znajdującą się w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwała była przekazana organowi nadzoru, który nie znalazł podstaw do uchylenia uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 04-03-2011 13:37:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-03-2011 13:37:56