Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr IX/45/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 września 2011 roku

 

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

RADA GMINY BOLESZKOWICE

 

uchwala,  co następuje:

 

§ 1.  ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ   -      42.577,00 zł                 

 

 

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

W złotych

1

2

3

4

5

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

5.250,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

5.250,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5.250,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

10.237,00

85295

 

Pozostała działalność

10.237,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10.237,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

27.090,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

27.090,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

27.090,00

§ 2.  ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ  -                              73.050,00 zł

 

 

 

DZ

ROZDZ.

§

TYTUŁ

W złotych

1

2

3

4

5

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.500,00

 

70095

 

Pozostała działalność

1.500,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.500,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.500,00

 

75023

 

Urzędy Gmin

4.500,00

 

4270

Zakup usług  remontowych

4.500,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

50,00

 75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

50,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

      50,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

66.000,00

 

80101

 

Gimnazja

65.000,00

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65.000,00

80104

 

Przedszkola

1.000,00

 

4220

Zakup środków żywności

1.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

1.000,00

 

85228

 

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000,00

§ 3 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ     -                        115.627,00 zł

 

 

 

 

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

W złotych

1

2

3

4

5

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.500,00

 

70095

 

Pozostała działalność

1.500,00

 

4260

Zakup energii

1.500,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.500,00

 

75023

 

Urzędy Gmin

4.500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1.500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000,00

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

5.250,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

5.250,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.360,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

171,01

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

19,17

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.125,82

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.425,60

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

148,40

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

50,00

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

50,00

 

4430

Różne opłaty i składki

50,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

66.000,00

 

80101

 

Gimnazja

65.000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65.000,00

80104

 

Przedszkola

1.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

11.237,00

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

1.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

85295

 

Pozostała działalność

10.237,00

 

3110

Świadczenia społeczne

10.237,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

27.090,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

27.090,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.500,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.346,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.244,00

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Daniel

UZASADNIENIE :

  Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem w zakresie:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

-5.250,00 zł  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania  i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

POMOC SPOŁECZNA

-  10.237,00 zł : dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”.

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  - 27.090,00 zł darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację i sfinansowanie dożynek powiatowo-gminnych

 

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-10-2011 11:11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 23-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-10-2011 11:11:59