Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach"

Uchwała Nr V/25/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 31 marca 2011roku

 

w sprawie: zmiany do uchwały  Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach"

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale  Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach"

 wprowadza się zmianę w następujący sposób:

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

         „§ 1. Z dniem 01 stycznia 2012 roku tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach”, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.”

§ 2. Pozostałe zapisy w/w uchwały nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Traci moc uchwałaNr III/13/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały  Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach"

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                                      Lech Daniel

UZASADNIENIE:

 

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest brakiem środków finansowych w budżecie Gminy niezbędnych do utworzenia Zakładu (zakup wyposażenia, płace pracowników).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 07-04-2011 11:35:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 25-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-04-2011 11:36:29