Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/18/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

Uchwała Nr III/18/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568;  z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art.229 ust.1 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003 r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz.1692, z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524, z 2008 r. Nr 229, poz.1539, z 2009 r. Nr 195, poz.1501, Nr 216, poz.1676,  z 2010 r. Nr 40, poz.230) Rada Gminy Boleszkowice

uchwała, co następuje:

§ 1. Skargę Pani Wiesławy Bubiło na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach w zakresie  okoliczności wydania decyzji dot. specjalnego zasiłku celowego przyznanego w związku z powodzią i sposobu traktowania Skarżącej uznaje się za zasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Boleszkowice.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                            Lech Daniel

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/18/2011

Rady Gminy Boleszkowice

 z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

            Dnia 15 grudnia 2010 roku do Przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice wpłynęła skarga Pani Wiesławy Bubiło zam. Chlewice 22 gmina Boleszkowice na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach  w zakresie wydania decyzji dot. specjalnego zasiłki celowego przyznanego w związku z powodzią i sposobu traktowania Skarżącej.

Rada Gminy Boleszkowice na sesji w dniu 29 grudnia 2010 r. zleciła uchwałą Komisji Rewizyjnej przeprowadzanie kontroli w/w zakresie.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowy z Panią Kierownik OPS, Skarżącą i Panem W. Mazurem Przewodniczącym ds. szacowania szkód i ustalania strat powstałych w wyniku powodzi na terenie Gminy Boleszkowice.

Po wysłuchaniu w/w osób Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1) Komisja ds. szacowania szkód i ustalania strat ustaliła kryteria przyznawania zasiłków celowych dnia 15.07.2010 r. natomiast kontrolę prowadziła dnia 16.07.2010 roku. W czasie szacowania szkód i ustalania strat Komisja nie zapoznała mieszkańców ze swoimi ustaleniami (kryteriami) i nie sprawdziła stanu faktycznego u Skarżącej.

2) Jeśli chodzi o niewłaściwe zachowanie Pani Kierownik OPS w stosunku do Pani Bubiło to w trakcie prowadzonej rozmowy na posiedzeniu komisji Pani Kierownik stwierdziła, że mogła powiedzieć coś niewłaściwego lub odezwać się nieuprzejmym tonem.

Komisja wypracowała następujące wnioski:

1. Komisja ds. szacowania szkód i ustalania strat powołana przez Wójta Gminy powinna działać jawnie i jasno określać zasady postępowania tzn. podjęte decyzje i ustalenia powinny być dostępne dla zainteresowanych.

2. W skład komisji ds. szacowania szkód powinna wchodzić osoba później za to odpowiedzialna jak Kierownik OPS.

3. Komisja uważa, że niewłaściwe było zróżnicowanie wypłacanych kwot z tytułu odszkodowania za zalane piwnice.

4. Jeśli chodzi o niewłaściwe zachowanie się pracowników OPS to zostały już przepracowane z nimi rozmowy wyjaśniające przez nasza komisję i Pana Wójta.

Rada Gminy po zapoznaniu się z protokołem Komisji  Rewizyjnej uznaje skargę za zasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-02-2011 15:16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-02-2011 15:16:27