Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

Uchwała Nr VI/32/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 26 maja 2011 roku

 

 

 

w  s p r a w i e : wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp.  z o. o. z siedzibą w Poznaniu

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr153,poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223,poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157,poz. 1241) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy w Boleszkowicach uchwala co następuje :

 

§ 1

 

1.Rada Gminy w Boleszkowicach wyraża zgodę na obciążenie na rzecz ENEA  Operator Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice:

 

a) w obrębie miejscowości Namyślin, nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów

     jako działki o nr ewidencyjnym 231, 223,192 i 226

b) w obrębie miejscowości Boleszkowice, nieruchomości oznaczone w ewidencji

     gruntów jako działki o nr ewidencyjnym 759, i 1353/52,

c)  w obrębie miejscowości Gudzisz, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów

      jako działka o nr ewidencyjnym 35/1.

 

służebnością przesyłu w celu  wybudowania urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej. 

 

 2.   Szczegółowy zakres przebiegu urządzeń, o jakich mowa w ust. 1, określają 3 załączniki graficzne do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Daniel                                                                                                                                                                                           

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/32/2011 Rady Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp.  o.o. z siedzibą w Poznaniu

 

 

Z dniem 3 sierpnia 2008 r. do Kodeksu Cywilnego wprowadzono przepis art. 3051 o brzmieniu:

„Art. 3051 k.c. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

 

Każda nowa inwestycja realizowana na terenie gminy wymaga uzbrojenia w przewody i urządzenia służące do przesyłania np. wody, gazu, energii elektrycznej, co wiąże się z koniecznością umieszczenia tych urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów (w tym gminy) niż przedsiębiorca, który zamierza wybudować te urządzenia. Wiąże się to  z koniecznością ustanowienia na rzecz takiego przedsiębiorcy służebności przesyłu.

            Z tego względu ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, w związku z zamiarem umieszczenia w nieruchomościach opisanych w par.1 ust.1 uchwały urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, celem zasilenia w energię nowych obiektów, zwróciła się o ustanowienie na jej rzecz  służebności przesyłu. Przebieg służebności ustalony został w sposób, który będzie jedynie w minimalnym stopniu ograniczał korzystanie z nieruchomości gminnych.

 

Z uwagi na powyższe podjęcie  uchwały stało się konieczne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 img003.pdf (PDF, 253.08Kb) 2011-05-31 14:05:15 382 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-05-2011 14:05:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-05-2011 14:30:44