Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice.

Uchwała Nr VI/28/2011

Rady Gminy  Boleszkowice

 z dnia 26 maja 2011 roku

 

 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy w Boleszkowicach

 

 

uchwala co następuje:

 

§ 1. Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do wysokości 707.131,00 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych)na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach.

§ 2. Spłata pożyczki wraz z odsetkami następowała będzie z dochodów budżetu gminy    

      Boleszkowice w następujących terminach:

      - do 31.12.2012 -   71.000zł

      - do 31.12.2013 -   71.000zł

      - do 31.12.2014 -   71.000zł

      - do 31.12.2015 -   71.000zł

      - do 31.12.2016 -   71.000zł

      - do 31.12.2017 -   71.000zł

      - do 31.12.2018 -   71.000zł

      - do 31.12.2019 -   71.000zł

      - do 31.12.2020 -   71.000zł

      - do 31.12.2021 -   68.131zł

§ 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel In blanco do wysokości zadłużenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                               Lech Daniel

 

Uzasadnienie:

 

W związku z wystąpieniem niedoboru środków na finansowanie wydatków budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice, na które nie znajduje się pokrycia w planowanych dochodach proponuje się zaciągnąć pożyczkę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-05-2011 13:56:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-05-2011 13:56:16