Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenia nieruchomości 2023-01-10 13:55:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 2 stycznia 2023 rok w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2023-03-29 13:35:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własności Gminy Boleszkowice 2023-03-30 08:05:56
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2023 r. w sprawie ustalenia zasad wędkowania w 2023 roku na zbiornikach wodnych administrowanych przez Gminę Boleszkowice 2023-01-16 11:51:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych 2023-03-30 08:00:52
dokument Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2023-03-09 07:36:27
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 luty 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2022 2023-03-29 13:43:06
dokument Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 2023-03-01 12:23:16
dokument Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego. 2023-03-07 12:39:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 9 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2023-04-18 09:25:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia kwoty ryczałtu za polecenie pracy zdalnej 2023-04-18 09:41:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie procedur ochrony danych osobowych na potrzeby pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2023-04-18 09:54:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad realizacji działań odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2023-04-18 10:06:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2023-05-16 08:17:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2023-06-20 14:17:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Boleszkowice 2023-09-13 10:04:18
dokument Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2023-11-07 14:18:13
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentów zawierających dane osobowe zbieranych w ramach projektu pn. "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" 2023-06-12 08:24:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski na udzielnie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2023-09-13 14:30:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19 /2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych 2023-06-12 13:27:34
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Boleszkowice w 2023 roku. 2023-06-12 13:29:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2023-09-13 10:15:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2023-09-13 10:23:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2023-09-13 10:28:02
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania, wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Referendum Ogólnokrajowego 2023-09-11 11:57:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 13 września 2023 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w domowej w gminie Boleszkowice 2023-09-13 11:39:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-06 10:28:33
dokument Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 października 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" 2023-11-08 11:07:57
dokument Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę 2023-11-08 10:53:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-08 11:11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2023-12-13 10:35:15