Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenia Nieruchomości 2011-04-28 14:28:22
dokument Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 stycznia 2010 roku w spawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2010-01-06 10:26:56
dokument Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach 2010-01-29 12:54:13
dokument Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach 2010-03-05 07:59:58
dokument Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2010-02-01 07:39:04
dokument Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02 lutego 2010r. w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, oraz sprzętu 2010-02-02 08:15:04
dokument Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "Obsługa bankowa i kasowa Urzędu Gminy Boleszkowice oraz jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy Boleszkowice w okresie od 20 kwietnia 2010r. do 19 kwietnia 2012r." 2010-03-05 07:55:14
dokument Zarządzenie NR 12/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "Budowa i remont obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Boleszkowice - budowa świetlicy wiejskiej w Gudziszu i remont świetlicy w Wysokiej" 2010-03-22 09:19:58
dokument Zarządzenie NR 13/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "Przebudowa drogi lokalnej w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109 i 131 leżące w obrębie miejscowości Chlewice". 2010-03-25 08:41:13
dokument Zarządzenie NR 14/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: powołania Koordynatora CAF 2010-03-29 15:05:21
dokument Zarządzenie NR 15/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: powołania grupy samooceny 2010-03-29 15:08:51
dokument Zarządzenie NR 16/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli 2010-03-29 15:03:31
dokument Zarządzenie NR 17/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie:powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2010-03-29 15:11:34
dokument Zarządzenie NR 18/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością 2010-03-29 15:14:01
dokument Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011 dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2010-04-23 10:10:11
dokument Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów : Gminnego Przedszkola w Boleszkowicach oraz Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2010-04-22 11:23:11
dokument Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: powierzenia obowiązków prowadzenia programu pn."Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2010" 2010-05-18 10:12:32
dokument Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-05-18 10:01:06
dokument Zarządzenie Nr35/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2010-06-08 14:17:11
dokument Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: wyznaczenia terminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-05-18 10:03:33
dokument Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach 2010-05-18 10:07:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2010-06-01 14:41:21
dokument Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-06-01 14:42:33
dokument Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku 2010-06-01 14:46:32
dokument Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-08 14:15:28
dokument Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 2010-06-30 09:50:52
dokument Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych na terenie Gminy Boleszkowice w wyniku powodzi i związanymi z tym zalaniami i podtopieniami na przełomie maja i czerwca 2010 roku 2010-07-12 08:13:22
dokument Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-14 10:32:10
dokument Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-14 10:37:38
dokument Zarzadzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. 2010-07-30 11:14:52
dokument Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie: powołania komisji ds. przekazania mienia w związku ze zmianą na stanowisku kierowniczym z dniem 01.09.2010r. w Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach. 2010-09-07 10:06:35
dokument Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2009 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników 2010-09-07 10:08:48
dokument Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2010-10-15 14:51:53
dokument Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-10-15 14:54:36
dokument Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 października 2010r. w sprawie przyjęcia protokołu z likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Boleszkowicach 2010-10-15 14:56:50
dokument Zarzadzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-08 14:19:23
dokument Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-12-07 09:19:55
dokument Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2010-12-07 09:16:44
dokument Zarzadzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 5/6 w m. Gudzisz. 2010-12-10 12:35:03
dokument Zarządzenie Nr73/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną posesji na terenie Gminy Boleszkowice 2011-01-04 13:11:18