Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach

ZARZĄDZENIE Nr 68/2010

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 06 grudnia 2010 r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach.

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Magdalenie Moszkowskiej – p.o. Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach do podejmowania czynności związanych z prowadzeniem Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach.

 

2. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia w szczególności do:

  1. dokonywania czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach;

  2. sprawowania zarządu mieniem będącym w dyspozycji placówki;

  3. zawierania jednorazowych i krótkotrwałych umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe lub inne znajdujące się w zarządzanym obiekcie;

  4. podejmowania decyzji związanych z realizacją zatwierdzonych planów finansowych na dany rok budżetowy;

  5. składania jodnoosobowo oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością placówki, przy czym czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych dla swojej skuteczności wymaga pisemnej akceptacji Głównej księgowej Przedszkola Gminnego.

  6. likwidacji (kasacji) zniszczonych, zużytych lub zbędnych ruchomości i materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

  7. występowanie w imieniu Gminy w postępowaniu administracyjnym i sądowym w sprawach związanych z działalnością przedszkola.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektora do uzgadniania z Wójtem Gminy zatrudniania nowych pracowników na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

 

§ 3

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora określają w szczególności: ustawa o systemie oświaty, ustawa o finansach publicznych, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, Statut Gminy Boleszkowice, Statut Przedszkola i inne przepisy szczególne związane z organizacją i funkcjonowaniem Przedszkola.

 

§ 4

Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji dyrektora.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 07-12-2010 09:16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-12-2010 09:18:02