Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie NR 17/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie:powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością


Zarządzenie nr 17/2010

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Boleszkowicach, powołanego Zarządzeniem Nr 16/2007 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 kwietnia 2007r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowego ustanowienia, wdrożenia oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2008 Urzędu Gminy w Boleszkowicach, powołuję Panią Małgorzatę Kopyłowską - Sekretarz Gminy Boleszkowice na stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 2

Do zakresu obowiązków i praw Pełnomocnika ds. SZJ należy w szczególności:

 1. zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy
  ISO 9001:2008,

 2. planowanie i realizację prac w zakresie utrzymania, doskonalenia i rozwoju Systemu Zarządzania Jakością,

 3. współpracę z Dyrekcją i Kierownictwem w zakresie przygotowania przeglądów zarządzania dokonywanych przez Najwyższe Kierownictwo,

 4. sprawdzenie i zapewnienie zgodności dokumentacji systemowej z wymaganiami prawa i normy ISO 9001:2008,

 5. nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością i zapewnienie dostępu do niej wszystkim pracownikom uczestniczącym w Systemie Zarządzania Jakością,

 6. planowanie i realizację procesu wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością,

 7. nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,

 1. planowanie i organizację szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością,

 2. rozpowszechnienie założeń Polityki Jakości wśród wszystkich pracowników organizacji,

 3. analizę realizacji celów z poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazanie wyników analizy w trakcie przeglądów Kierownictwa,

 4. propagowanie wymagań klienta,

 5. opracowanie i nadzór nad Księgą Jakości,

 6. przeprowadzanie szkolenia wstępnego w zakresie systemu jakości dla każdego nowo przyjętego pracownika,

 7. przeszkolenie personelu na audytorów wewnętrznych z odpowiednim doświadczeniem i znajomością systemu jakości,

 8. powołanie kwalifikowanego personelu audytorów wewnętrznych z odpowiednim doświadczeniem i znajomością Systemu Zarządzania Jakością,

 9. planowanie i nadzór nad realizacją auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością,

 10. weryfikację realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie Systemu Zarządzania Jakością,

 11. podejmowanie decyzji o reaudycie, jeżeli jest to konieczne

 12. zdefiniowanie rodzaju danych zbieranych i analizowanych w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, występowanie z propozycjami powoływania zespołów wykonujących analizy,

 13. ustanowienie zasad utrzymania aktualności i dostępności danych komputerowych dotyczących Systemu Zapewniania Jakości.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§4

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.

2

„Krok w przyszłość - od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Krok w przyszłość - od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 29-03-2010 15:11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 29-03-2010 15:12:29