Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych na terenie Gminy Boleszkowice w wyniku powodzi i związanymi z tym zalaniami i podtopieniami na przełomie maja i czerwca 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 05 lipca 2010r.w sprawie:powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych na terenie Gminy Boleszkowice w wyniku powodzi i związanymi z tym zalaniami i podtopieniami na przełomie maja i czerwca 2010 roku.
Na podstawie art. 33 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 253/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego oraz Miasta Szczecinzarządza się, co następuje:§ 1. Powołuję Komisję do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku podtopień dla grupy osób fizycznych oraz infrastruktury komunalnej, w skład której wchodzą:

  1. Włodzimierz Mazur – pracownik ds budownictwa,

  2. Roman Czerwiński – pracownik ds zarządzania kryzysowego,

  3. Ewa Dardzikowska – pracownik ds drogownictwa,

  4. Czesława Kudła – pracownik OPS,

  5. Ewa Jamorska – pracownik OPS.


§ 2.1. Celem Komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie start powstałych na terenie Gminy Boleszkowice.


2. Zadaniem Komisji będzie:

  1. przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,

  2. zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych podtopieniami,

  3. ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu,

  4. sporządzenie protokołu powstałych strat.


3. Komisja winna dokonywać ustaleń szkód i szacowania strat powstałych w wyniku podtopień w składzie minimum 3-osobowym.


§ 3. Realizacja zadań Komisji powinna być zgodna z „Zasadami i procedurami ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych” opracowanymi przez Biuro ds Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl zakładka „ Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych).


§ 4. Zobowiązuje się Komisje do natychmiastowego podjęcia prac zawartych w § 2 pkt. 2.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-07-2010 08:13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 02-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 12-07-2010 08:13:22