Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie NR 15/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: powołania grupy samooceny


Zarządzenie nr 15/2010

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie powołania grupy samooceny

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Boleszkowicach, powołanego Zarządzeniem Nr 16/2007 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 kwietnia 2007r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia samooceny wg metody CAF 2006 w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach , powołuję grupę samooceny.

§ 2

W skład grupy samooceny wchodzą:

 1. Małgorzata Kopyłowska - Sekretarz Gminy

 2. Elżbieta Tarazewicz - pracownik ds. podatków

 3. Ewa Dardzikowska - pracownik ds. drogownictwa

 4. Karolina Chciuk - pracownik ds. kadr, sekretariat

 5. Krzysztof Fira - pracownik ds. promocji.

§ 3

Do zadań członków grupy samooceny należy w szczególności:

 1. aktywne uczestnictwo w grupie samooceny,

 2. udział w tworzeniu harmonogramu prac grupy,

 3. przeprowadzenie indywidualnej samooceny:

  1. zbieranie dowodów,

  2. ocena poszczególnych kryteriów,

  3. wskazywanie mocnych stron Urzędu,

  4. wskazywanie obszarów wymagających usprawnień,

  5. wprowadzanie raportów do narzędzia eTool,

  6. sporządzanie raportów,

 4. udział w samoocenie wspólnej:

  1. wspomaganie procesu osiągania konsensusu,

  2. dostarczanie wyników ocen indywidualnych oraz stosownych dowodów Koordynatorowi CAF,

 1. udział w sporządzeniu sprawozdania z wyników samooceny,

 2. przygotowanie propozycji działań usprawniających,

 3. udział w wyborze działań, które zostaną zrealizowane w ramach przyjętego planu doskonalenia,

 1. udział w tworzeniu planów doskonalenia,

 2. realizacja zadań określonych przez Koordynatora CAF.

§ 4

Funkcję przewodniczącego grupy samooceny pełnić będzie Małgorzata Kopyłowska - Sekretarz Gminy Boleszkowice.

§5

Do zakresu odpowiedzialności i uprawnień przewodniczącego grupy samooceny należy
w szczególności:

 1. koordynacja prac nad przeprowadzeniem samooceny w Urzędzie w oparciu o narzędzie eTool,

 2. przygotowanie i nadzorowanie harmonogramu prac grupy samooceny (zatwierdzonego przez Kierownictwo Urzędu),

 3. wyznaczanie oraz nadzorowanie realizacji zadań członków grupy samooceny,

 4. dokonanie oceny indywidualnej,

 5. doprowadzenie do osiągnięcia konsensusu w ramach oceny wspólnej,

 6. rozwiązywanie wszelkich konfliktów powstałych w grupie samooceny,

 7. zebranie wszystkich dowodów pozyskanych w ramach oceny poszczególnych kryteriów oraz zestawienia zbiorczego mocnych stron Urzędu oraz obszarów wymagających usprawnień,

 8. przygotowanie sprawozdania z wyników samooceny,

 9. analiza wyników, przygotowanie propozycji działań usprawniających,

 10. bieżące przekazywanie Kierownictwu Urzędu informacji na temat realizowanych zadań.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi CAF, Pani Małgorzacie Kopyłowskiej zatrudnionej w tut. Urzędzie na stanowisku - Sekretarz Gminy Boleszkowice.

§ 7

Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.

2

„Krok w przyszłość - od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Krok w przyszłość - od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 29-03-2010 15:08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 29-03-2010 15:10:10