Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 5/F/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie:zmian budżetu i w planie finansowym budżetu Gminy Boleszkowice na 2011 rok. 2011-07-19 15:16:59
katalog Zarządzenia nieruchomości 2011-02-11 10:50:05
dokument Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie: wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i ustalenie składu Zespołu Pilotowego 2011-01-26 13:18:34
dokument Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich 2011-01-26 13:01:08
dokument Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie:uchylenia Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Boleszkowice 2011-01-26 13:14:48
dokument Zarządzenie Nr4/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2011-03-04 11:15:11
dokument Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 luty 2011r. w sprawie: przekazania zakresu kompetencji Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2011-03-04 11:09:25
dokument Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 luty 2011 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do wydawania decyzji i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. 2011-03-04 11:07:43
dokument Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 luty 2011r. w sprawie: powierzenia obowiązków prowadzenia programu pn. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2010 " 2011-03-04 08:46:22
dokument Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: powołania komisji konkursowej 2011-04-19 12:54:38
dokument Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24 2011-02-10 15:44:40
dokument Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Boleszkowice". 2011-03-04 00:20:20
dokument Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 2011-02-28 11:27:23
dokument Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2011-03-02 23:39:52
dokument Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ponownego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej ? Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24 2011-03-03 14:59:43
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: powołania komisji 2011-04-19 12:56:46
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 marca 2011r. w sprawie:wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach 2011-04-19 10:47:00
dokument Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do konkursu fotograficznego " NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I BUDOWLE GMINY BOLESZKOWICE W ZIMOWEJ AURZE" 2011-03-08 08:56:42
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2011r. w sprawie:odwołania konkursu ponownego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej ? Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24 2011-03-21 11:46:12
dokument Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach 2011-03-21 12:01:22
dokument Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Boleszkowicach" 2011-04-21 08:19:58
dokument Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.03.2011r. w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań budżetu do wysokości 534.200,00 zł" 2011-04-21 08:23:55
dokument Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2011-04-21 08:27:08
dokument Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2011-05-06 19:06:30
dokument Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie:zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji PrzedszkolaGminnegow Boleszkowicach 2011-08-19 08:17:23
dokument Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2011-08-19 08:15:04
dokument Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2011-05-18 13:26:07
dokument Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2011 r w sprawie : ustalenia warunków służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boleszkowice, położonych w obrębie miejscowości Namyślin, Gudzisz i Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58. 2012-03-08 14:49:02
dokument Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2011-06-20 08:07:20
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2011-05-27 07:57:27
dokument Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 28/2004 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 października 2004r. 2011-06-16 15:42:45
dokument Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 2011-08-02 14:32:13
dokument Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie:określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Boleszkowice i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji. 2011-06-20 14:46:45
dokument Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach" 2011-08-02 14:50:24
dokument Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU " POMOCNA DŁOŃ". 2011-08-02 14:44:08
dokument Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji konkursowej 2011-08-02 14:39:54
dokument Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania komisji. 2011-07-07 07:36:47
dokument Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice". 2011-08-01 15:07:48
dokument Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie:likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice , odwołania kierownika Kancelarii Tajnej i unieważnienia zarządzenia w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych i powołania Pionu Ochrony. 2011-08-01 15:11:48
dokument Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. ?Udzielnie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu do wysokości 240.000,00 zł ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu myśliborskiego? 2011-08-18 08:28:12
dokument Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Boleszkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz terenów komunalnych przeznaczonych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień 09 października 2011r. 2011-08-19 09:46:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach. 2011-09-07 12:54:30
dokument Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 września 2011r. w sprawie:zatwierdzenia Aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkółw Boleszkowicach 2011-09-14 07:58:04
dokument Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 września 2011r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-14 15:15:46
dokument Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 września 2011 r. w sprawiewskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-14 15:45:55
dokument Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 września 2011 r.w sprawieuzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-20 07:50:10
dokument Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. 2012-03-08 14:45:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 października 2011r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2011-10-14 17:46:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2011-11-02 10:52:09
dokument Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany do zarządzenia Wójta Gminy Boleszkowice Nr 28/2009 z dnia 30 września 2009r. 2011-10-25 12:59:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 października 2011 r w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2011-11-02 10:50:35
dokument Zarządzenie Nr 58/2011 Wojta Gminy Boleszkowice z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Boleszkowice 2011-12-29 12:52:00
dokument Zarządzenie Nr 57/2011 Wojta Gminy Boleszkowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną z okazji świeta Dnia Pracownika Socjalnego 2011-12-29 12:46:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02 listopada 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawieo głoszenia naboru na wolne stanowisko ds kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2011-11-02 10:48:36
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 74/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenie Zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2011-12-29 13:07:56
dokument Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 59/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej. 2011-12-29 12:59:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 59 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2011 r w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2011-11-30 14:28:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 62 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice 2011-12-28 09:55:47