Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2011 r w sprawie : ustalenia warunków służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boleszkowice, położonych w obrębie miejscowości Namyślin, Gudzisz i Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58.

 

 Zarządzenie Nr 30/2011     

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 31 maja 2011 r

 

w sprawie : ustalenia warunków  służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boleszkowice, położonych w obrębie miejscowości Namyślin, Gudzisz i Boleszkowice  na  rzecz  ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58. 

 

                         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 z 2008r Nr 180, poz.1111i Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241), art.305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 1964r Nr 16, poz.93 z późn. zm), oraz Uchwały Nr  VI/32/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp.z  o.o. z siedzibą w Poznaniu – Wójt Gminy Boleszkowice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam warunki ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach  będących własnością Gminy Boleszkowice, położonych w obrębie miejscowości Namyślin, oznaczonych  jako działki ewidencyjne nr 231, 223, 192 i 226, w obrębie miejscowości Boleszkowice oznaczonych  jako działki ewidencyjne nr 759 i 1353/52  i w obrębie  miejscowości Gudzisz, oznaczona  jako działka ewidencyjna  nr ew. 35/1  w celu umieszczenia urządzeń energetycznych przez  ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58.

Szczegółowy zakres przebiegu urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej , określają trzy załączniki graficzne do zarządzenia.

 

 

1. Służebność przesyłu na w/w nieruchomościach ustanowiona zostanie za wynagrodzeniem 

    - odpłatność jednorazowa z tytułu obciążenia działek stanowi kwotę 12.000, 00 zł.brutto .

   

2. Służebność przesyłu ustanawia się   na czas nieoznaczony, na rzecz  ENEA Operator

    Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58.

  

3. ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58  uiści,

    najpóźniej przed zawarciem aktu notarialnego na rzecz Gminy Boleszkowice

    wynagrodzenia w wysokości 12.000,00 złotych brutto (słownie: dwanaście tysięcy

    złotych 00/100) z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, na konto Gminy

    Boleszkowice 64124035521111000040464679.

 

4.ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58  uiści do

   dnia 14.06.2011r. koszty związane z ustanowieniem przedmiotowej służebności tj.:

   koszty sporządzenia ksiąg wieczystych na nieruchomości,o których mowa wyżej,

   w kwocie 780,00 zł  i  kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

 

5.Obowiązek utrzymania urządzeń związanych z wykonaniem służebności przesyłu obciąża

   przedsiębiorstwo przesyłowe.

 

§ 2

 

Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego w którym Gmina

Boleszkowice  wyraża zgodę na wpisanie w  księgach  wieczystych opisanego w § 1 prawa służebności przesyłu.

 

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 08-03-2012 14:49:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 08-03-2012 14:49:02