Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 62 /2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice

ZARZĄDZENIE NR 62 /2011

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.Ustala się wysokość opłat  najmu poszczególnych świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    a) Do stawek określonych w załączniku nr 1 dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

   b) Do stawek określonych w załączniku nr 1 z wyjątkiem wynajmu na prezentacje i inne dolicza się koszty eksploatacji tj.: opłata za wodę i ścieki oraz energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami wodomierza i licznika energii lub ryczałtowo.

 

3. Nie pobiera się opłat, o których mowa w ust. 1, w przypadku organizowania zebrań sołeckich oraz zebrań organizacji społecznych w celu realizacji zadań statutowych, a także w przypadku organizowania zajęć edukacyjnych i kulturalnych, zabaw choinkowych dla dzieci, imprez świątecznych, kulturalnych, których organizatorem jest Rada Sołecka, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Wójt Gminy Boleszkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Boleszkowicach.

4. Od mieszkańców spoza terenu Gminy pobiera się opłaty o 50%  wyższe od stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uzyskany przychód za wynajem świetlic w miejscowości Gudzisz i Wysoka oraz sprzętu znajdującego się w nich, będzie przeznaczony na utrzymanie budynku, bieżące remonty, konserwację, zakup wyposażenia,  nowych przedmiotów służących do realizacji rozwoju życia kulturalnego i społecznego zgodnie z  realizacją projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie nr 00105-6922-UM1600117/09 z dnia 08 października 2009 r. i wniosku aplikacyjnego projektu pn. “Budowa i remont obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie Gminy Boleszkowice – budowa świetlicy wiejskiej w Gudziszu i remont świetlicy w Wysokiej” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

 

§ 3

 

1. Ustala się minimalne kaucje w związku z najmem świetlic wiejskich na cele określone w wysokości:

1) najem świetlicy wiejskiej  – 100,00 zł,

2) najem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 100,00 zł,

 

2. Kaucje określone w ust. 1 podlegają zwrotowi na rzecz Najemcy (organizatora) niezwłocznie po protokolarnym odbiorze świetlicy wiejskiej i stwierdzeniu, że nie zostały wyrządzone szkody.

 

§ 4

1. Świetlice wiejskie mogą być udostępnione na wniosek Najemcy (organizatora), który winien złożyć w terminie co najmniej 7 dni przed datą planowanej imprezy towarzyskiej lub zebrania.

 

2. Szczegółowe warunki korzystania ze świetlic wiejskich określone są w stosownej umowie zawartej między Wynajmującym a Najemcą (organizatorem), której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Ustala się stawki opłat za wypożyczenie stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie świetlic wiejskich:

1) stół – 4,00 zł brutto za 1 szt.,

2) krzesło – 2,00 zł brutto – za 1 szt.

 

§ 6

W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może  zwolnić w części lub z całkowitej opłaty  za korzystanie ze świetlic wiejskich Najemców, jak też zastosować inną stawkę niż określona w załączniku nr 1.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_nr_1.doc (DOC, 31.50Kb) 2011-12-28 09:55:47 533 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_2.doc (DOC, 29.50Kb) 2011-12-28 09:55:47 537 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 28-12-2011 09:55:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 21-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 28-12-2011 09:55:47