Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 marca 2011r. w sprawie:wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach

Zarządzenie  nr 15/2011

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 14marca2011r.

 

w sprawie: wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach

 

                    Na podstawie § 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz.67),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Wskazuję system tradycyjny jako system wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie

        Gminy w Boleszkowicach.

 

 2. System tradycyjny jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i

       rozstrzygania spraw dla Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

 

§ 2.Funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych  w zakresie doboru klas z wykazu akt, właściwego   zakładania spraw i prowadzenia akt  powierzam archiwiście.

 

§ 3.Określa się wykaz przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez kancelarię ogólną

       stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

 

Otrzymują:

1.                  Sekretarz

2.                  Archiwista

3.                  Biuro Rady Gminy

4.                  Kierownicy, Stanowiska samodzielne.

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                                                    do Zarządzenia Nr15/2011

                                                                                         Wójta Gminy Boleszkowice

                                                                                              z dnia 09 marca2011r.     

 

 

 

WYKAZ PRZESYŁEK WPŁYWAJĄCYCH DO KANCELARII URZĘDU GMINY W BOLESZKOWICACH, KTÓRE NIE SĄ OTWIERANE.

 

 

1.Niejawne – jeżeli po otwarciu koperty nie oznaczonej na zewnątrz klauzulą tajności znajduje się pismo zastrzeżone, należy niezwłocznie przekazać je Wójtowi.

 

2. Adresowanych imiennie na Przewodniczącego Rady Gminy w Boleszkowicach, bądź

    radnych Rady Gminy,

 

3.Adresowanych imiennie do Wójta Gminy Boleszkowice, Sekretarza  Gminy, Skarbnika o znamionach korespondencji prywatnej,

 

4. Ofert przetargowych, konkursowych.

 

5. Korespondencji adresowanej do Urzędu Stanu Cywilnego .

 

7. Przesyłek wartościowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 19-04-2011 10:47:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 25-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 19-04-2011 10:47:53