Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja dotycząca uchwał stanowiących Prawo Miejscowe 2015-10-30 14:00:43
dokument Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku W sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok 2015-01-09 08:00:10
dokument Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2015-01-09 08:01:24
dokument Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2014 roku. 2015-01-08 09:03:23
dokument Uchwała Nr II/10/2014 Rada Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice 2015-01-08 09:01:40
dokument Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Kaleńsko. 2015-02-06 13:39:02
dokument Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2015. 2015-02-06 13:32:10
dokument Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-02-06 13:43:34
dokument Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 2015-02-06 13:34:23
dokument Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom 2015-02-06 13:40:24
dokument Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zasad otrzymywania oraz wysokości diet przysługujących radnym. 2015-02-06 13:36:30
dokument Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice. 2015-02-06 13:27:55
dokument Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2015. 2015-02-06 13:51:53
dokument Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026 2015-02-06 13:55:11
dokument Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 lutego 2015 zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 52, poz. 1333 z późn. zm.) 2015-03-06 11:05:22
dokument UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-04-01 13:42:00
dokument Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2015-04-01 13:37:37
dokument UCHWAŁA Nr V/32/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Boleszkowice w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza? w okresie programowania 2014?2020 2015-04-01 13:38:54
dokument UCHWAŁA Nr V/33/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Boleszkowice z Fundacją Kształcenia Kreatywnego w Pamięcinie 2015-04-01 13:44:07
dokument UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-05-06 22:40:11
dokument Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Namyślin?. 2015-05-06 22:31:10
dokument UCHWAŁA NR VI/36/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 2015-05-06 22:33:36
dokument Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. 2015-05-06 22:35:43
dokument Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice. 2015-05-06 22:37:10
dokument Uchwała NrVII/39/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-06-02 14:03:49
dokument Uchwała NrVII/40/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-06-02 14:05:18
dokument UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-06-02 14:16:04
dokument Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/161/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chwarszczany w Gminie Boleszkowice. 2015-06-02 14:07:19
dokument UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 28 MAJA 2015R. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-06-02 14:09:38
dokument Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/41/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011. 2015-06-02 14:11:48
dokument Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2015-06-02 14:13:23
dokument UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-07-01 15:22:42
dokument Uchwała Nr VIII/47/2015Rady Gminy Boleszkowicez dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2015-07-01 15:11:15
dokument UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice 2015-07-01 15:19:10
dokument Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ? Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2136Z w miejscowości Wysoka?. 2015-07-01 15:20:16
dokument Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku. 2015-07-01 15:12:33
dokument Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku. 2015-07-01 15:13:39
dokument Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2015 roku. 2015-07-01 15:14:53
dokument Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy rady Gminy na II półrocze 2015 roku. 2015-07-01 15:16:45
dokument UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-09-01 09:44:41
dokument Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 sierpnia 2015 roku W sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026. 2015-09-01 09:47:24
dokument Uchwała N IX/56/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice, położonej w miejscowości Namyślin. 2015-09-01 09:34:34
dokument Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2015-09-01 09:36:31
dokument Uchwała Nr IX/58/2015 Rada Gminy Boleszkowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Boleszkowice. 2015-09-01 09:38:06
dokument UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Boleszkowice, obejmującego działkę nr 695/2 i część działki nr 695/1, położonego przy ul. Osadników. 2015-09-01 09:40:27
dokument UCHWAŁA NR X/61/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-09-28 14:52:21
dokument UCHWAŁA NR X/62/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2015-09-28 14:50:31
dokument UCHWAŁA NR XI/63/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-11-05 08:19:38
dokument Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) na rok 2016 . 2015-11-05 08:25:01
dokument Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2015-11-05 08:29:52
dokument Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. 2015-11-05 08:22:02
dokument Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok 2015-11-05 08:31:46
dokument UCHWAŁA Nr XI/68/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Boleszkowice 2015-11-05 08:27:38
dokument UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2015-12-01 10:45:01
dokument Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2015-12-01 10:45:57
dokument UCHWAŁA NR XII/71/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boleszkowice na lata 2015 - 2032" 2015-12-01 10:47:45
dokument Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie : ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 2015-12-01 10:50:33
dokument Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/67/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok 2015-12-01 10:51:20
dokument Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/65/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-12-01 10:52:01
dokument Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/66/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-01 10:52:48
dokument Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2016-01-11 09:55:28
dokument UCHWAŁA Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleszkowice na lata 2015-2024. 2016-01-11 09:48:32
dokument Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia petycji MDW Kruszywa Sp. z o.o. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego obejmującego kopalnie kruszywa naturalnego "Namyślin - Wielopole" 2016-01-11 09:59:35
dokument UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok. 2016-01-11 09:18:06
dokument Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku W sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026. 2016-01-11 09:14:57
dokument Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2016. 2016-01-11 09:36:26
dokument Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2016-2026 2016-01-11 09:22:23
dokument Uchwała Nr XIII/ 83/2015 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Boleszkowice. 2016-01-11 10:03:34
dokument Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2016 roku. 2016-01-11 10:04:19
dokument Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2016 roku. 2016-01-11 09:46:57
dokument Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2016 rok. 2016-01-11 10:05:39
dokument Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2016 roku. 2016-01-11 10:07:13
dokument UCHWAŁA Nr XIII/88/2015 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice 2016-01-11 09:53:19