Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Uchwały RG kadencja 2014 - 2018 2014-12-10 09:16:05
dokument Uchwała Nr XXXVI/188/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2014 rok 2014-02-06 11:42:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2014 . 2014-02-06 11:49:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/190/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2014-02-06 11:55:08
dokument Uchwała Nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Częstochowskiego o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych. 2014-02-06 11:51:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/193/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-04-03 11:08:05
dokument Uchwała Nr XXXVIII/194/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-04-03 11:00:42
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie:wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boleszkowice środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-04-03 11:04:18
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2014-04-03 11:02:36
dokument Uchwała Nr XXXIX/198/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2014-05-06 13:41:28
dokument Uchwała Nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 2014-05-06 13:59:42
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/200/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-05-06 14:08:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-05-06 14:13:37
dokument Uchwała Nr XL/202/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2014-06-04 08:14:03
dokument Uchwała Nr XL/204/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży udziału w działce będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2014-06-04 08:09:26
dokument UCHWAŁA NR XL/205/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-06-04 10:06:30
dokument Uchwała Nr XLI/206/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 2014-07-03 09:06:49
dokument Uchwała Nr XLI/207/2014 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 09:07:34
dokument UCHWAŁA NR XLI/209/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-07-03 09:06:00
dokument Uchwała Nr XLI/210/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-07-03 09:18:14
dokument Uchwała Nr XLII/212/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Boleszkowice przed sądem administracyjnym w sprawie ze skargi spółki MDW S.A. z 04 lipca 2014 roku na bezczynność skarżonego organu poprzez niepodjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia wniosku firmy MDW S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 roku o przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego " Namyślin - Wielopole ". 2014-07-15 13:34:50
dokument UCHWAŁA NR XLIII/213/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-09-30 13:24:15
dokument Uchwała Nr XLIII/214/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-09-30 13:19:34
dokument UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XLIII/217/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Odnowa i rozwój wsi? w Gminie Boleszkowice pn. ?Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego? 2014-09-30 13:15:50
dokument Uchwała Nr XLIV/218/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015 . 2014-11-07 11:07:36
dokument UCHWAŁA NR XLIV/220/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-11-07 10:39:27
dokument Uchwała Nr XLIV/221/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022. 2014-11-07 10:46:15