Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XLIV/220/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/220/2014

RADY GMINY BOLESZKOWICE

 z dnia 30 października 2014 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice

 

 uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się dochody  budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 1 do uchwały

ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

§ 2. Zmienia się wydatki  budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 ws zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

§ 3 Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

§ 4 Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 4 do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

§ 5 Różnica między wydatkami a dochodami w kwocie 607.123,00 zł będzie pokryta przychodami.

 

§ 6 Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 607.123,00 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy jak w załączniku Nr 5  do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

 

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 972.880,47 ZŁ

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 78.591,71 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkacji rolnej

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 45.000,00 zł rekompensata za szkody powstałe na drogach gminnych wpłacone przez firmę     

E.ON zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2014 r.

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

- 17.748,00 zł dotacja na wybory samorzadowe 2014 r.

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 758.499,00 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych w tym: E.ON - 213.843,00 zł, Urzad Gminy - 34.536,00 zł oraz za rok 2011 Urząd - 380.657,00 zł, ZUK - 129.463,00 zł:

- 2.234,00 zł w tym: 657,00 zł podatek od środków transportowych za zakup nowego autobusu i 1.577,00 zł za 2011 rok Żaczek;

 

POMOC SPOŁECZNA

- 1.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

- 43.433,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- 617,76 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych;

- 11.260,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 12.567,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiację zadań bieżących z przeznaczeniem  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia socjalne;

- 1.930,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych  dla uczniów program "Wyprawka szkolna".

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 6.682,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 3.540,00 zł zmiana paragrafu zmniejszenie wydatków wypłata diet dla członków komisji  Wybory do Europarlamentu;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 3.142,00 zł zmniejszenie wydatków w paragrafie dotacje za pobyt dzieci w przedszkolu w m. Kostrzyn;

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ  - 1.616.685,47 ZŁ

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowu Chrobrego I etap;

- 78.591,71 zł dotacja na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II okres płatniczy

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 523.124,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Placu Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach;

- 161.842,00 zł położenie chodnika na ulicy Żeromskiego;

- 6.000,00 zł zakup dwóch wiat przystankowych w m. Chwarszczany i Wyszyna

- 45.000,00 zł remont ul. Żwirowej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA –

- 415.193,00 zł wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości dla Gminy  za 2011 rok – 380.657,00 zł oraz za 2014 rok - 34.536,00zł;

- 2.234,00 podatek od środków transportowych za nowy autobus -657,00 zł, za 2011 rok 1.577,00 zł za autobus Żaczek

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 6.000,00 zł na wypłatę diet dla Gminnej Komisji Wyborczej (I i II  tura wyborów);

- 1.325,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe ( spisy wyborców);

- 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych;

- 1.950,00 zł zakup usług pozostałych;

- 473,00 zł na delegacje;

- 3.540,00 zmiana paragrafu wypłata diet za wybory do Europarlamentu;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 5.000,00 zł wsparcie finansowe na realizację zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu;

POMOC SPOŁECZNA

- 1.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

- 617,76 zł na wypłatę dodatków energetycznych  dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe;

- 43.433,00 zł na wypłatę zasiłków stałych;

- 11.260,00 zł na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 15.709,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnyh dla uczniów

- 1.930,00 zł  na zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"

GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 129.463,00 zł na zapłacenie podatku od nieruchomości dla Gminy;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 25.000,00 zł  na założenie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Reczycach;

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Teresa Macyszyn

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik nr 1.pdf (PDF, 123.62Kb) 2014-11-07 10:39:27 509 razy
2 załącznik nr 2.pdf (PDF, 147.96Kb) 2014-11-07 10:39:27 491 razy
3 załącznik nr 3.pdf (PDF, 103.54Kb) 2014-11-07 10:39:27 514 razy
4 załącznik nr 4.pdf (PDF, 109.75Kb) 2014-11-07 10:39:27 486 razy
5 załącznik nr 5.pdf (PDF, 83.28Kb) 2014-11-07 10:39:27 482 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 07-11-2014 10:39:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 07-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-11-2014 10:59:07