Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.


Uchwała Nr XXXIX/199/2014
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 305 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014 r., poz. 121) Rada Gminy  Boleszkowice uchwala, co następuje :


§ 1.


1.  Wyraża się zgodę na obciążenie  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Boleszkowice położonych w obrębie miejscowości Boleszkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów  jako działki  o numerze ewidencyjnym 386 i 819 służebnością przesyłu, polegającą na umieszczeniu w gruncie urządzeń służących  do przesyłu energii elektrycznej na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

2. Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1, określają załączniki graficzne nr 1-2 do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Teresa MacyszynUzasadnienie
do uchwały Rady Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz   ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

Zgodnie z przepisem art. 3051 kodeksu cywilnego : „Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).”

Każda nowa inwestycja realizowana na terenie gminy wymaga uzbrojenia w przewody i urządzenia służące do przesyłania np. wody, gazu, energii elektrycznej, co wiąże się z koniecznością umieszczenia tych urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów (w tym gminy) niż przedsiębiorca, który zamierza wybudować te urządzenia. Wiąże się to  z koniecznością ustanowienia na rzecz takiego przedsiębiorcy służebności przesyłu. Urządzenia te zgodnie natomiast z art. 49 § 1 k.c. stanowią własność przedsiębiorstwa przesyłowego, jeżeli wchodzą w skład tego przedsiębiorstwa.
     Z tego względu ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w związku z zamiarem umieszczenia w nieruchomościach opisanych w par.1 ust.1 uchwały urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, zwrócił się o ustanowienie na jego rzecz  służebności przesyłu. Przebieg służebności ustalony został w sposób, który będzie jedynie w minimalnym stopniu ograniczał korzystanie z nieruchomości gminnych.
Ustanowienie służebności przesyłu pozwoli również na uniknięcie w przyszłości sporów prawnych dotyczących statusu prawnego urządzeń przesyłowych budowanych przez ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
Z uwagi na powyższe podjęcie  uchwały stało się konieczne.
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załacznik nr 1 do uchwały nrXXXIX_199_2014.pdf (PDF, 840.72Kb) 2014-05-06 13:59:42 610 razy
2 Załacznik nr 2 do uchwały nrXXXIX_199_2014.pdf (PDF, 568.68Kb) 2014-05-06 13:59:42 611 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Łazorczyk 06-05-2014 13:59:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Łazorczyk 06-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Łazorczyk 06-05-2014 13:59:42