Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XLI/209/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLI/209/2014

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 26 czerwca 2014 roku

 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice

 

 uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się dochody  budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 1 do uchwały ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

§ 2. Zmienia się wydatki  budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 ws zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

§ 3 Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

§ 4Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 4 do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Teresa Macyszyn

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

 

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 58.056,76 ZŁ

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-48.000,00 zł wpływ podatku od nieruchomości z E.ON

 

POMOC SPOŁECZNA

-9.013,00 zł dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin

 z przeznaczeniem na asystenta rodziny - wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastepczej;

- 617,76 zł - dotacja celowa dla gmin na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

za II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energi elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

- 426,00 zł dotacja celowa dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  na realizację programu dla rodzin wielodzietnych

 

ZMNIEJSZENIA WYDATÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 4.817,83 ZŁ

 

URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

- 17,83zł zmniejszenie wydatków w rozdziale 75113 Wybory do Europarlamentu

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

- 2.000,00 zł zmniejszenie wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe w par.4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

OCHRONA ZDROWIA

 

- 2.000,00 zł zmniejszenie wydatków na rozdz. 85121 par. 4300 zakup usług pozostałych

 

KULTURA FIZYCZNA

 

- 800,00zł zmniejszenie wydatków z uwagi na brak porozumienia ze Starostwem

 na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Boleszkowice.

 

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 62.874,59 ZŁ

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-

- 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zatoczki autobusowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich  przy drodze w Chwarszczanach;

-20.000,00zł zakup ładowacza czołowego do ciągnika

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

 

- 17,83 zł zwiększenie wydatków na zakupy związane z wyborami do Europarlamentu.

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

- 2.000,00 złzwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Boleszkowicach w par.4410 podróże służbowe ze względu na zwiększoną ilość wyjazdów nauczycieli do ucznia zamieszkałego w m. Kaleńsko.

 

OCHRONA ZDROWIA

- 2.000,00 zł zwiększenie wydatków w rozdz. Ośrodki Zdrowia par. 4210 zakupy z uwagi

 na znaczne wykorzystanie planu na zakup opału.

 

POMOC SPOŁECZNA

- 9.013,00zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny;

- 596,98zł zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy;

- 20,78zł wydatki związane z naliczaniem  i wypłacaniem dodatku energetycznego (koszty obsługi w wysokości 2% od przyznanej dotacji).

- 426,00zwiększenie wydatków w rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej na wynagrodzenia osobowe jako zad. zlecone

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

- 8.000,00zł zwiększenie wydatków  na udzielanie dotacji dla stowarzyszeń   (na organizację półkolonii w czasie wakacji w związku z projektem samorządność, który prowadzi Fundacja Talent, Promocja, Postęp Szczecina a gmina jest jednym z partnerów);

 

- 800,00 zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w bibliotece.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik nr 1 (2).pdf (PDF, 207.38Kb) 2014-07-03 09:12:13 520 razy
2 załącznik nr 2 (2).pdf (PDF, 391.15Kb) 2014-07-03 09:12:13 788 razy
3 załącznik nr 3 (2).pdf (PDF, 116.25Kb) 2014-07-03 09:12:13 499 razy
4 załącznik nr 4 (2).pdf (PDF, 129.84Kb) 2014-07-03 09:12:13 495 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-07-2014 09:06:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 03-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-07-2014 09:12:13