Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenia nieruchomości 2022-02-04 10:47:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach na Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach 2022-02-10 12:50:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10.01.2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji Ustawy o dodatku osłonowym z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. 2022-02-11 09:43:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10.01.2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących realizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. 2022-02-11 09:46:36
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11.01.2022 r. w sprawie ustalenia zasad wędkowania w 2022 roku na zbiornikach wodnych administrowanych przez Gminę Boleszkowice 2022-01-13 11:09:58
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie: przyjęcia zasad ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 2022-02-16 09:07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. 2022-05-12 07:38:35
dokument Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami cyberbezpicczeństwa w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2022-05-18 09:28:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23.05.2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Boleszkowice, które w wyznaczonym terminie i miejscu mimo wezwania nie dopełniły obowiązku stawienia się bez uzasadnionej przyczyny 2022-05-24 07:32:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-06-23 13:24:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 22 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 lipca 2022r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych. 2022-07-07 12:31:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-28 08:35:10
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do dokonywania wydatków ze środków przyznanych Gminie Boleszkowice z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z realizacją wypłat dodatku węglowego 2022-12-20 09:21:21
dokument Zarządzenie Nr 29A/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do dokonywania wydatków ze środków przyznanych Gminie Boleszkowice z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), w związku z realizacją wypłat dodatku dla gospodarstw domowych 2022-12-20 09:32:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach 2022-11-07 12:43:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach 2022-11-07 12:54:20
dokument Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego 2023-11-02 11:29:29
dokument Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach 2023-11-02 11:30:11
dokument Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Boleszkowice Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 2023-11-02 11:32:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Boleszkowice 2023-11-07 09:14:13