Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

ZARZĄDZENIE NR 11/2022

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 10 maja 2022 roku

 

w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973) oraz art. 212 pkt 6 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą monitora ekranowego przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

§ 2. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje, jeżeli:

1) pracownik użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. co najmniej 4 godziny dziennie,

2) wyniki aktualnych badań okulistycznych pracownika wykażą potrzebę stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przy monitorze,

3) pracownik złoży wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z § 3 ust. 1.

 

§ 3. 1. Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych następuje na podstawie wniosku pracownika stanowiącego załącznik do zarządzenia wraz z załączonymi do wniosku:

1) fakturą imienną potwierdzającą zakup przez pracownika okularów korygujących wzrok,

2) zaleceniem lekarza wskazującym na zalecenie stosowania okularów korekcyjnych przez pracownika podczas pracy przy monitorze.

2. Zwrot kosztów zakupu okularów obejmuje koszt robocizny szkieł oznaczonych przez lekarza oraz oprawy okularowej.

3. Pracodawca zwraca koszt zakupu okularów nie częściej niż raz na dwa lata w kwocie nie wyższej niż 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych) wypłacanej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownika, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został dofinansowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztu zakupu nowych.


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 1BHP2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

mgr Marek Czypar

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        Boleszkowice, dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         (imię i nazwisko pracownika)

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          (komórka organizacyjna)

 

 

 

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZA OKULARY KORYGUJĄCE WZROK

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok zakupionych w oparciu o Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 maja 2022 roku.

 

 

W załączeniu:

  1. Zalecenie lekarza okulisty wskazujące na konieczność używania okularów korekcyjnych podczas pracy przy monitorze.
  2. Faktura imienna potwierdzająca zakup okularów korygujących wzrok nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis pracownika)

 

 

 

 

 

UWAGI:

Akceptuję przedłożony wniosek i wyrażam zgodę na wypłacenie należnej refundacji rzeczywistych kosztów poniesionych na zakup okularów nie wyżej jednak niż 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data i podpis pracodawcy)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 12-05-2022 07:38:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 12-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 12-05-2022 07:55:34