Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Gudziszu 2012-09-25 09:57:59
dokument Uchwała NR XXXIX/243/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi 2012-09-25 10:00:44
dokument UCHWAŁA Nr XL/246/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 2012-09-25 10:02:50
dokument Uchwała Nr XL/247/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na terenie Gminy Boleszkowice na lata 2008 ? 2015. 2012-09-25 10:08:58
dokument UCHWAŁA Nr XL/248/2010 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Boleszkowice na lata 2008- 2015 2012-09-25 10:14:10
dokument UCHWAŁA Nr XL/251/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 LUTEGO 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w m. Kaleńsko. 2012-09-25 10:15:51
dokument Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących w zasobie gminy Boleszkowice. 2012-09-25 10:17:52
dokument UCHWAŁA NR XLI/255/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany do uchwały o stałych okręgach wyborczych 2012-09-25 10:19:52
dokument UCHWAŁA NR XLI/256/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Boleszkowicach 2012-09-25 10:22:25
dokument Uchwała Nr XLI/257/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2012-09-25 10:24:05
dokument Uchwała Nr XLI/258/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2012-09-25 10:25:06
dokument Uchwała Nr XLII/265/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będącej w zasobie gminy Boleszkowice. 2012-09-25 10:26:36
dokument UCHWAŁA NR XLIII/269 /2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2012-09-25 10:28:15
dokument Uchwała Nr XLV/277/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie : wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości w celu umieszczenia urządzenia energetycznego 2012-09-25 10:29:30
dokument Uchwała Nr XLV/279/2010 Rada Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Boleszkowice. 2012-09-25 10:30:43
dokument UCHWAŁA NR XLVI/283/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie:szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym Gminie Boleszkowice i jej jednostkom podległym 2012-09-25 10:32:15
dokument Uchwała Nr XLVI/285/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2012-09-25 10:34:32
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/293/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice 2012-09-25 10:47:40
dokument Uchwała Nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kaleńsko w Gminie Boleszkowice. 2012-09-25 10:52:25
dokument Uchwała Nr XLVIII/295/2010 Rady Gminy boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Boleszkowice w Gminie Boleszkowice. 2012-09-25 10:59:26
dokument Uchwała Nr XLVIII/296/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 2012-09-25 11:00:19
dokument Uchwała Nr XLVIII/297/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie:zwolnień z podatku od nieruchomości 2012-09-25 11:01:59
dokument Uchwała Nr XLVIII/298/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku 2012-09-25 11:03:26
dokument Uchwała Nr XLVIII/299/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011. 2012-09-25 11:04:33
dokument Uchwała Nr XLVIII/300/2010 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: zwolnień z podatku od środków transportowych 2012-09-25 11:05:56
dokument Uchwała Nr XLVIII/301/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: stawki dziennej opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. 2012-09-25 11:06:53
dokument Uchwała Nr XLVIII/302/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. W sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Boleszkowice Nr XLVI/205/2006 w sprawie uchwaleniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boleszkowice. 2012-09-25 11:08:04
dokument Uchwała Nr XLVIII/303/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. W sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (dawne biuro GZO). 2012-09-25 11:09:17
dokument Uchwała Nr II /10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ?Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach?. 2012-09-25 11:10:38