Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XIII/65/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 w Gminie Boleszkowice. 2012-01-31 09:07:14
dokument Uchwała Nr XIII/66/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w Gminie Boleszkowice. 2012-01-31 09:08:47
dokument Uchwała Nr XIII/67/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2012 rok. 2012-01-31 08:48:49
dokument Uchwała Nr XIII/68/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2012-2015 2012-01-31 09:04:45
dokument Uchwała Nr XIII/69/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-01-31 09:10:31
dokument Uchwała Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2012-01-31 08:58:21
dokument Uchwała Nr XIII/71/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Boleszkowice 2012-01-31 09:15:43
dokument Uchwała Nr XIV/72/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-03-07 09:12:01
dokument Uchwała Nr XIV/73/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-03-07 09:13:55
dokument Uchwała Nr XIV/74/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-03-07 09:14:54
dokument Uchwała Nr XIV/75 /2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/285/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2012-03-07 09:16:26
dokument Uchwała Nr XIV/76/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Porzecze. 2012-03-07 09:17:13
dokument Uchwała Nr XIV/77/ 2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice. 2012-03-07 09:18:09
dokument Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice. 2012-03-07 09:19:32
dokument Uchwała Nr XV/79/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 2 grudnia 2010 roku. 2012-04-05 09:24:20
dokument Uchwała Nr XV/80/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-04-05 09:25:20
dokument UCHWAŁA NR XV/81/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boleszkowice środków stanowiących fundusz sołecki. 2012-04-05 09:26:51
dokument Uchwała Nr XV/82/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Boleszkowice w roku budżetowym 2012r. 2012-04-05 09:27:48
dokument UCHWAŁA NR XV/83/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2012-04-05 09:29:17
dokument Uchwała Nr XV/84/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 marca 2012 roku W sprawie : ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2012-04-05 09:31:19
dokument Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-04-05 09:32:45
dokument Uchwała Nr XVI/86/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: konkursu na najestetyczniejszą zagrodę wiejską, zabudowę jednorodzinną i najbardziej zadbaną wieś w Gminie Boleszkowice. 2012-04-30 07:54:06
dokument Uchwała Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-04-30 07:54:50
dokument Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-04-30 07:55:38
dokument Uchwała Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chwarszczany. 2012-04-30 07:56:16
dokument Uchwała Nr XVII /90/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 2012-06-11 11:44:02
dokument Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-06-11 11:45:45
dokument Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-06-11 11:47:23
dokument Uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Boleszkowice 2012-06-11 11:48:47
dokument Uchwała Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Boleszkowice 2012-06-11 11:49:42
dokument Uchwała NR XVII/95/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko ? Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego Programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra. 2012-06-11 11:50:31
dokument UCHWAŁA NR XVII/96/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2012-06-11 11:51:35
dokument UCHWAŁA NR XVII/97/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/186/2006 z dnia 30 marca 2006r. 2012-06-11 11:52:14
dokument Uchwała Nr XVIII /98/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2012-07-05 08:16:55
dokument Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 2 grudnia 2010 roku. 2012-07-05 08:18:28
dokument Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 2 grudnia 2010 roku. 2012-07-05 08:19:26
dokument Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-07-05 08:21:28
dokument Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Boleszkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-07-05 08:22:29
dokument Uchwała Nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: zmiany do uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki 2012-07-05 08:23:16
dokument Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Boleszkowice. 2012-07-05 08:28:49
dokument Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boleszkowice 2012-07-05 08:30:05
dokument Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-09-04 13:03:44
dokument Uchwała Nr XX/108/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-10-08 14:08:29
dokument Uchwała Nr XX/110/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w s p r a w i e: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o Poznań. 2012-10-08 14:10:11
dokument Uchwała Nr XX/111/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r. 2012-10-08 14:12:25
dokument Uchwała Nr XX/113/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. 2012-10-08 14:06:06
dokument Uchwała Nr XX/114/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2012-10-08 14:14:07
dokument Uchwała Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 10 październik 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-10-19 13:44:49
dokument Uchwała Nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 roku w s p r a w i e wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 2012-11-27 12:52:40
dokument Uchwała Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na rok 2013 . 2012-11-27 12:54:57
dokument UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2012-11-27 13:02:25
dokument Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-11-27 13:13:22
dokument Uchwała Nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2013-01-04 09:32:33
dokument Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2013-01-04 09:43:59