Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2012-08-01 10:12:30
dokument Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:odmowy uchylenia Uchwały Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2012-08-01 10:13:36
dokument Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2012-08-01 10:14:36
dokument Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: powołania składu osobowego Komitetu ds. współpracy z holenderską gminą Overbetuwe. 2012-08-01 10:16:11
dokument Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach prowadzonego przez Gminę Boleszkowice 2012-08-01 10:18:06
dokument Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2012-08-01 10:19:08
dokument Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Boleszkowice 2012-08-01 10:20:46
dokument Uchwała Nr VII/40/2011 rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boleszkowice 2012-08-01 10:21:30
dokument Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2012-08-01 10:22:48
dokument UCHWAŁA NR VIII/44/2011 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Boleszkowice 2012-08-01 10:25:11
dokument Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-01 10:23:37
dokument Uchwała Nr X/49/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/99/2008Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2008roku w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice oraz pomieszczeń w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2012-08-01 10:26:54
dokument Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2012-08-01 10:27:38
dokument Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-01 10:28:23
dokument Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok 2012-08-01 10:29:04
dokument Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 2012-08-01 10:29:36
dokument Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości 2012-08-01 10:30:10
dokument Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2012-08-01 10:30:45
dokument Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 2012-08-01 10:32:00
dokument Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2012-08-01 10:32:41
dokument Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki położonej w m. Chwarszczany będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2012-08-01 10:33:17
dokument Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-01 10:34:24