Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenia nieruchomości 2012-01-16 13:48:17
dokument Zarządzenie Nr 1 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.01.2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. ?Umiem, więc jestem? 2012-01-04 13:58:22
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13.01.2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. "Umiem, więc jestem" 2012-01-13 14:32:58
dokument Zarządzenie Nr 3 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17.01.2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. "Umiem, więc jestem" - II przetarg 2012-01-17 14:13:19
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20.01.2012r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. ?Umiem, więc jestem? 2012-01-20 14:27:13
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02.02.2012r. w sprawie: powołania Komisji do likwidacji środków trwałych 2012-02-03 15:09:55
dokument Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.02.2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego do projektu pn. ?Umiem, więc jestem? 2012-02-14 14:10:01
dokument Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru drogi gminnej 2012-02-28 11:23:31
dokument Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 2012-03-08 11:28:50
dokument Zarzadzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczenie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2012-03-08 11:59:19
dokument Zarządzenie Nr 10 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07 marca 2012r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Boleszkowice Nr 4/2011, Nr 5/2011, Nr 6/2011. 2012-03-20 14:49:57
dokument Zarządzenie Nr 11 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07 marca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2011 Wójta Gminy Boleszkowice 2012-03-20 14:50:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 12 /2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Udzielnie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu do wysokości 119.302,00 zł "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach". 2012-04-02 12:32:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2012-03-26 13:50:42
dokument Zarządzenie Nr 14 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013 dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2012-04-02 11:54:06
dokument Zarządzenie Nr 15 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń i infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2012-04-02 10:30:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. ?Udzielnie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań budżetu do wysokości 585.257,011 zł ". 2012-04-02 11:58:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2012-04-16 09:49:07
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 18/2010 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością 2012-04-18 22:04:50
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 15/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie powołania grupy samooceny 2012-04-18 22:08:09
dokument Zarządzenie Nr 20 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w budynku Urzędu Gminy ul. Świerczewskiego 24, 74 - 407 Boleszkowice 2012-05-07 11:29:03
dokument Zarządzenie Nr 21 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach". 2012-05-07 11:33:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji PrzedszkolaGminnegow Boleszkowicach 2012-06-11 11:54:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2012-06-11 11:55:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 25/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie: upoważnienia pracowników do załatwienia określonych spraw, wydawania postanowień i decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej w imieniu Wójta 2012-07-04 07:50:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli 2012-07-04 07:55:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko administracyjno - techniczne do prowadzenia partnerskiego projektu systemowego POKL "Pomocna Dłoń" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2012-06-22 10:59:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji ds. przeglądu dróg będących własnością Gminy Boleszkowice 2012-07-04 07:57:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej 2012-07-04 08:06:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie:powołania komisji 2012-07-02 07:55:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie:w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej i w klasach I ponadgimnazjałnych oraz dla uczniów słabo widzących ,niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 2012-07-10 10:06:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 lipca 2012r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2012-07-06 15:23:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-17 09:47:39
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Boleszkowicach z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie:wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach. 2012-07-17 09:52:44
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie posesji nr 15 w miejscowości Chwarszczany 2012-08-07 07:56:44
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Boleszkowice Z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych. 2012-07-26 08:01:46
dokument Zarządzenie Nr 37 /2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-01 07:51:44
dokument Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany do zarządzenia Nr 32/2012 Wójta Gminy Boleszkowice 2012-08-01 12:33:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie uchyleniazarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 lipca 2012r. 2012-08-03 08:34:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: powołania komisji 2012-08-23 11:46:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: opłaty jednorazowej 2012-08-24 08:51:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/12 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta rodziny. 2012-09-17 11:10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/12 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach. 2012-09-21 10:36:58
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: przekazania zakresu kompetencji Kierownikowi Ośrodka Społecznego w Boleszkowicach 2012-10-01 15:14:57
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do wydawania decyzji i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 2012-10-01 15:17:30
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: powierzenia obowiązków prowadzenia programu pn. 2012-10-01 15:20:24
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Społecznego w Boleszkowicach 2012-10-01 15:27:47
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta rodziny 2012-10-01 15:12:56
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 października 2012r. w sprawie: powołania komisji ds. przeglądu dróg będących własnością Gminy Boleszkowice 2012-10-01 15:10:30
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 października 2012r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną dyrektorów placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2012-10-11 09:40:03
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 października 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 52/2012 Wójta Gminy Boleszkowice. 2012-10-15 15:06:28
dokument Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 października 2012r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkoł w Boleszkowicach. 2012-10-17 07:47:57
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 października 2012r. w sprawie: powołania komisji zdawczo - odbiorczej 2012-10-25 07:48:24
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 października 2012r. w sprawie: powierzenia realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2012-10-25 08:08:50
dokument Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych. 2012-10-25 08:13:07
dokument Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2012-11-15 14:18:31
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: uchylenia zarzadzenia Nr 48/2012 Wójta Gminy Boleszkowice 2012-11-14 10:27:30
dokument Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną z okazji święta Dnia Pracownika Socjalnego 2012-11-15 14:40:20
dokument Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28.11.2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 58/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.11.2012r. 2013-03-01 13:08:09
dokument Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2012-12-14 11:55:56
dokument Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: powołania komisji zdawczo - odbiorczej 2012-12-14 07:58:26