Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie

Boleszkowice, dnia 18.08.2023 r.

Nasz Znak: OŚ-DŚ.6220.30.2023

OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zmianami) zawiadamia, iż:

1. W dniu 16.08.2023 r. Firma Frame Pack S.K.A. Kamil Szalast, Remigiusz Paprocki Kaleńsko 27, 74-406 Namyślin, w imieniu której działa Pełnomocnik Eco Empire Sp. z o. o. Agnieszka Rozumek, ul. Boh. Września 29/1, 74-400 Dębno, złożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji wyrobów drewnianych oraz przetwarzanie odpadów trocin w celu uzyskania pelletu” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 240/1 obręb Kaleńsko, Gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie.

2. W dniu 16.08.2023 r. w powyższej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne;

3. Postępowanie zmierza do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Boleszkowice, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania uzgodnienia i opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowy Inspektor Sanitarny ora PGW Wody Polskie w Szczecinie;

5. Z dokumentacją niezbędną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice w pok. nr 16 w godzinach 800-1200.

6. Uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia można składać w terminie od 21.08.2023 r. do 12.09.2023 r. w godzinach 800-1200 w Urzędzie Gminy Boleszkowice pok. nr 16, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

8. Rozprawa administracyjna nie jest planowana.

9. Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia nie występuje.

 

Ponadto informuję, iż złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zmianami) niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono, dnia 18.08.2023 r.

Zdjęto dnia ……………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 18-08-2023 10:30:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 18-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 18-08-2023 10:30:13