Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Namyślin, Gmina Boleszkowice 2024-06-25 14:29:30
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi na działkach ewid. 41, 42, 69/1, 70/1, 73/1, 78, 79, 81, 102, 104, 112, 128 obręb Chwarszczany, gmina Boleszkowice 2022-10-04 08:54:18
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW Chwarszczany wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi na działce ewid. Nr 237/1 obręb Chwarszczany, gmina Boleszkowice 2021-12-22 11:44:12
katalog Modernizacja infrastruktury wodociagowej Boleszkowice-Wysoka 2024-04-23 11:21:06
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz kanalizacją ciśnieniową i pompownią ścieków dla miejscowości Chwarszczany i Gudzisz w gminie Boleszkowice 2024-03-21 07:40:26
katalog Nawodnienie gruntów i upraw rolnych na działce nr 1250/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice 2023-12-19 07:29:04
katalog Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji wyrobów drewnianych oraz przetwarzanie odpadów trocin w celu uzyskania pelletu 2023-08-18 10:25:15
katalog Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 26/3 obręb Gudzisz, Gmina Boleszkowice 2023-01-10 13:51:54
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 35 MW ze stacjami transformatorowymi SN/WN, stacjami nn/SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii o mocy do 35 MW i pojemności do 140 MWh na działkach nr 138, 139, 140, 143/1, 144, 146/1, 147, 148/3, 148/7,148/8 obręb ewidencyjny Chwarszczany, Gmina Boleszkowice 2021-07-15 08:15:56
katalog Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji wyrobów z drewna na działce o numerze ewidencyjnym 240/1 obręb Kaleńsko 2023-06-13 14:05:09
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 199/7 w obrębie Chwarszczany, Gmina Boleszkowice 2021-08-24 14:20:10
katalog Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z na odcinku Kaleńsko - granica powiatu (kierunek Szumiłowo) 2022-03-18 13:53:05
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 25 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa magazynów energii o mocy do 25 MW i pojemności do 100 MWh na działkach o nr 131, 132, 133, 134, 135/2, 136/2 obręb Chwarszczany, Gmina Boleszkowice 2021-06-29 12:25:51
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną 2021-03-17 09:43:09
katalog Kontynuacja eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Chlewice 2021-01-29 07:07:20
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr 184/9 w obrębie Wysoka, Gmina Boleszkowice 2020-12-18 07:43:57
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr 188/77, 188/79, 188/80 i 188/81 w obrębie Wysoka, Gmina Boleszkowice 2020-12-18 07:40:26
katalog Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Chlewice- wydłużenie czasu trwania eksploatacji do dnia 31.12.2030 r. 2020-05-28 12:15:29
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 12 MW na działkach o numerze 131, 132, 133, 134, 135/2 i 136/2 obręb Chwarszczany, Gmina Boleszkowice 2019-09-06 12:50:26
katalog Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o numerze ewidencyjnym 935/4 i 935/5 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice 2019-09-06 12:41:53
katalog Zwiększenie hodowli bydła w gospodarstwie rolnym do 72,4 DJP 2019-06-12 08:40:20
katalog "Budowa dwóch zastawek melioracyjnych zatrzymujących odpływ wody z polderu zalewowego w m. Porzecze, Gmina Boleszkowice" 2019-06-12 07:51:23
katalog Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku żeglugowego w km. 623,6 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 2018-12-06 14:28:10
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Boleszkowice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi 2018-10-15 07:09:04
katalog Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 2018-02-05 12:51:42
katalog Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice 2018-01-10 11:18:53
katalog Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc demontażu pojazdów. 2015-04-22 14:40:01
dokument Budowa zespołu elktrowni wiatrowych wraz z niezbedna infrastrukturą towarzyszącą pod nazwa Farma Wiatrowa Mieszkowice, realizowanego na terenie Gminy Mieszkowice obręb Zielin i Gminy Dębno obreb Smolnica 2014-07-09 07:54:32
katalog "Modernizacja Instalacji Odnawialnego Źródła Energii w km 9+000 rzeka Myśla" położonego na terenie m. Gudzisz, gmina Boleszkowice. 2012-02-07 14:44:04
katalog "Melioracje szczegółowe użytków rolnych- Boleszkowice" 2010-06-24 13:18:29
katalog "Budowa magazynowo- produkcyjno- warsztatowego obiektu o powierzchni 1500 m2 oraz wiaty magazynowej o powierzchni 1000 m2" realizowana w m. Kaleńsko 2010-06-24 13:13:41
katalog "Budowa chodników w miejscowości Boleszkowice wzdłuż ulic Żeromskiego i Obodrytów" 2010-03-23 08:07:06
katalog "Eksploatacja i przeróbka złoża kruszywa naturalnego w kopalni Namyślin-Wielopole" w kategorii C1 w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie. 2010-02-19 13:34:55
katalog "Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 na rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej Chojna-Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami" w m. Chwarszczany. 2010-01-26 11:58:28
katalog "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka" wraz z niezbędną infrastrukturą. 2010-01-26 11:21:30
katalog "Rozbudowa hali produkcyjnej w firmie Z.P.H.U. Fol-Janx w m. Namyślin" 2010-01-26 10:39:59
katalog "Przebudowa śródpolnego odcinka drogi powiatowej nr 2133Z Boleszkowice-granica powiatu" w m. Boleszkowice, ul. Osadników. 2010-01-26 10:09:30
katalog "Przebudowa drogi lokalnej w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109 i 131 leżące w obrębie miejscowości Chlewice" 2010-01-26 09:42:03
katalog "Eksploatacja i przeróbka złoża kruszywa naturalnego Kaleńsko Pole Zachodnie Nr 1" w m. Kaleńsko. 2010-01-26 09:16:12
katalog Remont odcinka drogi krajowej nr 31 w miejscowości Boleszkowice wraz z przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej i chodników. 2010-01-26 09:03:32