Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków

OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami) zawiadamia, iż:

1. W dniu 23.08.2021 r. Firma Minerały Sp. z o. o., ul. Szczęśliwa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą złożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Chlewice” realizowanego w m. Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

2. W dniu 23.08.2021 r. w powyższej sprawie podjęto postępowanie administracyjne;

3. Postępowanie zmierza do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Boleszkowice, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu i PGW Wody Polskie w Szczecinie;

5. Z dokumentacją niezbędną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice w pok. nr 16 w godzinach 800 - 1200.

6. Uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia można składać w terminie od 30.08.2021 r. do 20.09.2021 r. w godzinach 800 - 1200 w Urzędzie Gminy Boleszkowice pok. nr 16, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

8. Rozprawa administracyjna nie jest planowana.

9. Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia nie występuje.

Ponadto informuję, iż złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

 

Wywieszono, dnia 25.08.2021 r.

Zdjęto dnia ……………………

Niniejsze obwieszczenia zamieszcza się w:

1. BIP Boleszkowice;

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice;

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Chlewice;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 25-08-2021 07:12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 25-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 25-08-2021 07:12:19