Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o wznowieniu postępowania

Boleszkowice, dnia 23.08.2021 r.

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.48.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami) i art. 97 § 2 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zamianami)

postanawiam,

podjąć postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Minerały Sp. z o. o., ul. Szczęśliwa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Chlewice” realizowanego w m. Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie zawieszone postanowieniem Wójta Gminy Boleszkowice znak: OŚGN.DŚ.6220.25.2021 z dnia 21.04.2021 r.

Uzasadnienie

Firma Minerały Sp. z o. o., ul. Szczęśliwa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji. W dniu 21.04.2021 r. Wójt Gminy Boleszkowice postanowieniem znak: OŚGN.DŚ.6220.24.2021 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamierzenia inwestora. Następnie postanowieniem  znak: OŚGN.DŚ.6220.25.2021 z dnia 21.04.2021 r. zawieszono w/w postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W dniu 23.08.2021 r. wnioskodawca przedłożył  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

            Zgodnie z art. 97 § 2 Kpa gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Boleszkowice w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 23-08-2021 12:31:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 23-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 23-08-2021 12:31:21