Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków

Boleszkowice, dnia 02.12.2020 r.

Nasz Znak: OŚGN.DŚ.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zmianami)zawiadamia, iż:

1. W dniu 16.11.2020 r. Firma Firmy REMIGO Sp. z o. o., ul. Młynarska 39/2a, 05-500 Piaseczno złożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 12 MW na działkach o numerze 131, 132, 133, 134, 135/2 i 136/2 obręb Chwarszczany, Gmina Boleszkowice”, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

2. W dniu 18.11.2020 r. w powyższej sprawie podjęto postępowanie administracyjne;

3. Postępowanie zmierza do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Boleszkowice, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu i PGW Wody Polskie w Szczecinie;

5. Z dokumentacją niezbędną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice w pok. nr 16 w godzinach 800-1200.

6. Uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia można składać w terminie od 08.12.2020 r. do 29.12.2020 r. w godzinach 800-1200 w Urzędzie Gminy Boleszkowice pok. nr 16, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

8. Rozprawa administracyjna nie jest planowana.

9. Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia nie występuje.

 

Ponadto informuję, iż złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

 

Wywieszono, dnia 03.12.2020 r.

Zdjęto dnia ……………………

 

Niniejsze obwieszczenia zamieszcza się w:

1. BIP Boleszkowice;

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice;

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Chwarszczany;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 08-12-2020 07:11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 08-12-2020 07:11:12