Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o wznowieniu postępowania

Boleszkowice, dnia 18.11.2020 r.

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.9.2020

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zmianami) i art. 97 § 2 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zamianami)

postanawiam,

podjąć postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Firmy REMIGO Sp. z o. o., ul. Młynarska 39/2a, 05-500 Piaseczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 12 MW na działkach o numerze 131, 132, 133, 134, 135/2 i 136/2 obręb Chwarszczany, Gmina Boleszkowice”, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie zawieszone postanowieniem Wójta Gminy Boleszkowice znak: OŚGN.DŚ.6220.56.2019 z dnia 15.11.2019 r.

Uzasadnienie

Firma REMIGO Sp. z o. o., ul. Młynarska 39/2a, 05-500 Piaseczno złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji. W dniu 15.11.2019 r. Wójt Gminy Boleszkowice postanowieniem znak: OŚGN.DŚ.6220.55.2019 z dnia 15.11.2020 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 12 MW na działkach o numerze 131, 132, 133, 134, 135/2 i 136/2 obręb Chwarszczany, Gmina Boleszkowice”, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie. Następnie postanowieniem  znak: OŚGN.DŚ.6220.56.2019 z dnia 15.11.2019 r. zawieszono w/w postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W dniu 16.11.2020 r. wnioskodawca przedłożył  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

            Zgodnie z art. 97 § 2 Kpa gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Boleszkowice w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Otrzymują:

  1. REMIGO Sp. z o. o.

Ul. Młynarska 39/2a, 05-500 Piaseczno

Adres korespondencyjny:

Ul. Biały Kamień 5/50, 02-593 Warszawa

  1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni

Ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz

  1. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Gmina Dębno

Ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 01-12-2020 11:08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 01-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 01-12-2020 11:10:24