Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Umorzenie postępowania

Boleszkowice, dnia 14.09.2020 r.

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.8.2020.ML

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2020 r. (data wpływu 11.09.2020 r.)  Minerały Sp. z o. o., ul. Szczęśliwa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Chlewice- wydłużenie czasu trwania eksploatacji do dnia 31.12.2030 r.” realizowanego w m. Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie,

orzekam

umorzyć w/w postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Chlewice- wydłużenie czasu trwania eksploatacji do dnia 31.12.2030 r.” w całości jako bezprzedmiotowe na wniosek strony.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, lub na wniosek strony, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. W dniu 11.09.2020 r. do tutejszego organu wpłyną wniosek Minerały Sp. z o. o., ul. Szczęśliwa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Chlewice- wydłużenie czasu trwania eksploatacji do dnia 31.12.2030 r.” realizowanego w m. Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności prawne i faktyczne należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z przepisem art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

  1. Minerały Sp. z o. o. Ul. Szczęśliwa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
  2. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin;
  2. PGW Wody Polskie Ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 16-09-2020 08:34:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 16-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 16-09-2020 08:36:47