Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Boleszkowice o udostepnieniu dokumentacji

Boleszkowice, dnia 27.05.2020 r.

 

 

Nasz Znak: OŚ-DŚ.6220.5.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

 

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zmianami) zawiadamia, iż:

1. W dniu 25.05.2020 r. Firma Minerały Sp. z o. o., ul. Szczęśliwa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą złożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Chlewice- wydłużenie czasu trwania eksploatacji do dnia 31.12.2030 r.” realizowanego w m. Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie położonego w granicach części działek 364/3, 364/2 i 286/3 obręb Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

2. W dniu 25.05.2020 r. w powyższej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne;

3. Postępowanie zmierza do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Boleszkowice, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i PGW Wody Polskie w Szczecinie;

5. Z dokumentacją niezbędną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice w pok. nr 16 w godzinach 800-1200.

6. Uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia można składać w terminie od 29.05.2020 r. do 22.06.2020 r. w godzinach 800-1200 w Urzędzie Gminy Boleszkowice pok. nr 16, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

8. Rozprawa administracyjna nie jest planowana.

9. Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia nie występuje.

 

Ponadto informuję, iż złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Wywieszono, dnia 28.05.2020 r.

Zdjęto dnia ……………………

 

Niniejsze obwieszczenia zamieszcza się w:

1. BIP Boleszkowice;

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice;

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Chlewice;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 28-05-2020 12:46:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 28-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 28-05-2020 12:46:41