Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja Wójta Gminy Boleszkowice o umorzeniu postepowania na wniosek strony

Boleszkowice, dnia 18.02.2019 r.

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.7.2019.ML

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2019 r. r. (data wpływu 18.02.2019 r.)  Firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. I. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin, działającej w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku żeglugowego w km. 623,6 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” realizowanego na terenie działki 181 i 164/18 obręb Kaleńsko, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie,

orzekam

umorzyć w/w postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku żeglugowego w km. 623,6 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” w całości jako bezprzedmiotowe na wniosek strony.

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, lub na wniosek strony, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. W dniu 18.02.2019 r. do tutejszego organu wpłyną wniosek Firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. I. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin, działającej w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku żeglugowego w km. 623,6 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” realizowanego na terenie działki 181 i 164/18 obręb Kaleńsko, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie

Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności prawne i faktyczne należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Zgodnie z przepisem art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Otrzymują:

  1. SWECO  CONSULTING Sp. z o. o., Ul. I. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin
  2. PGW Wody Polskie, Ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
  3. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu;
  3. Minister Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 20-02-2019 13:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 20-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 20-02-2019 13:56:36