Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 2018-01-30 08:35:32
dokument Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2018 2018-01-30 08:06:17
dokument Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-01-30 08:04:22
dokument Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chlewice 2018-01-30 07:53:20
dokument Uchwała Nr XXXV/246/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Chlewice 2018-01-30 07:54:59
dokument UCHWAŁA NR XXXV/247/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice 2018-01-30 08:01:16
dokument Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Boleszkowice 2018-01-30 07:57:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-02-27 13:23:58
dokument Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2018-02-27 12:45:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice 2018-02-27 12:48:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2018-02-27 12:51:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 ? 2024 2018-02-27 12:55:31
dokument Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-02-27 13:21:26
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018rok 2018-04-06 08:40:40
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/256/2018 RADY Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-04-06 08:43:11
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/257/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-03 12:33:24
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-03 12:35:57
dokument Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2018 r. 2018-04-03 12:46:21
dokument Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2018-04-03 12:39:10
dokument Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Pomoc Gminy Boleszkowice osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny? 2018-04-03 12:42:33
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018rok 2018-05-02 10:53:00
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Pojezierna 2018-05-02 10:54:51
dokument Uchwała Nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 2018-04-27 12:24:07
dokument Uchwała Nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zespołu przyrodniczo ? krajobrazowego ?Porzecze? 2018-04-27 12:17:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2018-04-27 12:28:54
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2018-04-27 12:21:06
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/268/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-07-02 10:44:02
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-07-02 10:36:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/270/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-07-03 13:07:12
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-07-03 13:13:03
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:43:01
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:41:40
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:40:02
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:49:51
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/276/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 2018-07-02 10:46:50
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/277/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032 2018-07-02 10:34:42
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/278/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2018-07-02 10:32:33
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/279/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:48:02
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/280/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:37:23
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/281/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:38:33
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów: Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Boleszkowice i Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:45:50
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2018-07-02 10:54:31
dokument UCHWAŁA NR XL/284/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-09-03 15:13:07
dokument UCHWAŁA NR XL/285/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie nadania odznaczenia Honorowego Obywatela Gminy Boleszkowice 2018-08-31 12:10:17
dokument UCHWAŁA NR XL/286/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2018-08-31 12:16:59
dokument UCHWAŁA NR XL/287/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie darowizny nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice na rzecz Skarbu Państwa 2018-08-31 12:07:48
dokument UCHWAŁA NR XL/288/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2018-08-31 12:18:41
dokument UCHWAŁA NR XL/289/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boleszkowice na lata 2018 - 2023 2018-09-03 15:15:59
dokument UCHWAŁA NR XLI/290/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-10-01 15:30:08
dokument UCHWAŁA NR XLI/291/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-10-01 15:32:06
dokument UCHWAŁA NR XLI/292/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 2018-10-01 09:09:32
dokument UCHWAŁA NR XLI/293/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 2018-10-01 09:18:18
dokument UCHWAŁA NR XLI/294/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz PKP Energetyka S.A. Warszawa 2018-10-01 09:20:22
dokument UCHWAŁA Nr XLI/295/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2018-10-01 09:05:46
dokument UCHWAŁA Nr XLI/296/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice 2018-10-01 09:14:41
dokument UCHWAŁA NR XLI/297/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży udziału w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe 2018-10-01 09:25:19
dokument UCHWAŁA NR XLII/298/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-10-24 10:37:02
dokument UCHWAŁA NR XLII/299/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-10-24 10:33:01
dokument UCHWAŁA NR XLII/300/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) na rok 2019 2018-10-24 10:21:32
dokument UCHWAŁA NR XLII/301/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Boleszkowice oraz sposobu ich rozliczania 2018-10-24 10:28:29
dokument UCHWAŁA NR XLII/302/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2018-10-24 10:23:56