Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 lutego 2016 w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 2016-03-01 14:17:24
dokument Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-03-01 14:24:28
dokument Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. 2016-03-01 14:22:33
dokument Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2016-03-01 14:22:00
dokument UCHWAŁA NR XIV/93/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-03-01 14:27:15
dokument Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-03-01 14:20:13
dokument Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2016. 2016-03-01 14:19:34
dokument Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chlewice. 2016-03-01 14:23:46
dokument Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 25 lutego 2016 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. 2016-03-01 14:18:21
dokument Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice. 2016-03-01 14:23:15
dokument Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-03-01 14:29:02
dokument Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Boleszkowice Nr XIV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice. 2016-04-04 09:45:17
dokument Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2016-04-04 09:41:46
dokument UCHWAŁA NR XV/102/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-04-07 08:14:34
dokument UCHWAŁA Nr XV/103/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Boleszkowice do pracy nad Statutem Sołectw. 2016-04-04 09:47:39
dokument Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komitetu ds. współpracy z holenderską gminą Overbetuwe. 2016-04-04 09:44:29
dokument Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego. 2016-04-04 09:43:37
dokument UCHWAŁA NR XV/106/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach. 2016-04-04 09:48:37
dokument Uchwała Nr XVI/107/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice zmieniająca uchwałę Rady Gminy Boleszkowice Nr XIV/97/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. 2016-05-06 11:09:48
dokument Uchwała Nr XVI/108/2016 Z dnia 28 kwietnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań 2016-05-06 10:37:00
dokument UCHWAŁA NR XVI/109/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-05-06 10:34:47
dokument Uchwała Nr XVI/110/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania Stypendium Wójta za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2016-05-06 11:12:11
dokument UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-06-01 13:39:53
dokument Uchwała Nr XVII/112/2016 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-06-01 13:31:07
dokument Uchwała Nr XVII/113/2016 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice zmieniająca uchwałę Nr XI/64/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) na rok 2016 . 2016-06-01 13:33:08
dokument Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 2016-07-05 12:24:10
dokument Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-07-05 12:18:42
dokument UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-07-05 12:26:57
dokument Uchwała Nr XVIII/117/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2016 roku. 2016-07-05 13:16:13
dokument Uchwała Nr XVIII/118/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2016 roku. 2016-07-05 13:19:35
dokument Uchwała Nr XVIII/119/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2016 roku. 2016-07-05 12:47:14
dokument UCHWAŁA Nr XVIII/120/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2016-07-05 13:18:40
dokument Uchwała Nr XVIII/121/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/161/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2008 roku oraz Uchwały Nr VII/42/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chwarszczany w Gminie Boleszkowice. 2016-07-05 13:09:13
dokument Uchwała Nr XVIII/122/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2016-07-05 13:13:42
dokument Uchwała Nr XVIII/123/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej konkursu na najestetyczniejszą zagrodę wiejską, zabudowę jednorodzinną i najbardziej zadbaną wieś w Gminie Boleszkowice. 2016-07-05 13:12:02
dokument UCHWAŁA Nr XVIII/124/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice. 2016-07-05 13:01:45
dokument UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-08-30 15:15:39
dokument Uchwała Nr XIX/126/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2016-08-30 15:06:47
dokument UCHWAŁA Nr XIX/127/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boleszkowice. 2016-08-30 14:52:57
dokument UCHWAŁA NR XIX/128/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 2016-08-30 15:07:45
dokument UCHWAŁA NR XIX/129/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice. 2016-08-30 15:13:00
dokument UCHWAŁA NR XIX/130/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024 2016-08-30 15:23:01
dokument UCHWAŁA NR XIX/131/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-08-30 15:13:55
dokument UCHWAŁA NR XX/132/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-10-04 13:44:19
dokument Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2016-2026 2016-10-27 13:24:28
dokument UCHWAŁA Nr XX/134/2016 z dnia 29 września 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE zmieniająca uchwałę Nr XIX/127/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boleszkowice. 2016-10-04 13:25:09
dokument UCHWAŁA NR XX/135/2016 z dnia 29 września 2016 roku RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2016-10-04 13:29:01
dokument Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Wysoka. 2016-10-04 13:32:25
dokument Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-10-04 13:30:10
dokument Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2016-10-04 13:33:59
dokument UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-12-14 15:02:34
dokument UCHWAŁA NR XXII/140/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2016-11-30 09:51:00
dokument Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok 2016-11-30 09:57:20
dokument Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-11-30 09:54:58
dokument Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2016-11-30 09:52:43
dokument Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) na rok 2017 . 2016-12-14 14:42:21
dokument UCHWAŁA NR XXIII/145/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok. 2017-01-09 09:55:01
dokument Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2016-2026 2017-01-09 09:40:31
dokument Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok. 2017-01-09 09:41:30
dokument Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017- 2024 2017-01-09 09:43:34
dokument Uchwała Nr XXIII/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku. 2017-01-03 11:25:27
dokument Uchwała Nr XXIII/150/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku. 2017-01-03 11:35:32
dokument Uchwała Nr XXIII/151/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku. 2017-01-03 11:18:04
dokument UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2017. 2017-01-03 11:22:20
dokument Uchwała Nr XXIII/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Chwarszczany. 2017-01-03 11:29:49