Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenia nieruchomości 2016-01-12 09:08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 1 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Gudzisz" 2016-03-16 10:26:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 2 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2016-03-16 10:23:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2016-02-25 09:18:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 4 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń wychowawczych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie 2016-03-01 14:53:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2016-11-15 11:29:02
dokument Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07.03.2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice" 2016-03-09 08:15:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 7 / 2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 r. 2016-03-16 09:51:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach za rok 2015 2016-09-22 09:52:46
dokument Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice 2016-05-16 14:54:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn. "Remont ul. Kościuszki w miejscowści Boleszkowice". 2016-09-22 09:55:05
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-23 14:09:56
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2016-06-24 12:15:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024" 2016-07-18 12:39:29
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej rokowania na sprzedaż nieruchomości. 2016-07-19 14:54:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu "Najbardziej zadbana wieś " w Gminie Boleszkowice 2016-07-27 08:40:37
dokument Zarządznie Nr 18/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017 2016-08-17 15:36:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania i funkcjonowania Lokalnych Zespołów Wykonawczych w zakresie realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2019 2016-09-22 10:04:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: likwidacji formacji obrony cywilnej oraz uchylenia przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do formacji OC 2016-08-17 15:32:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Boleszkowice 2016-08-17 15:28:30
dokument Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2016-08-31 15:59:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 02 września 2016 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2016-09-07 12:45:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 07 września 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko Sekretarza Gminy oraz powołania komisji konkursowej 2016-09-07 11:48:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach 2016-09-15 08:17:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 5 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji - w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy - Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2016-10-06 11:44:48
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2016-10-28 08:07:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Boleszkowice 2016-11-15 11:26:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Boleszkowice 2016-11-14 15:21:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: odmowy zlecenia zadania publicznego pn. "Warsztaty dla ojców" 2016-11-14 14:57:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach 2016-12-27 15:17:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie:upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, decyzji podatkowych, postanowień i innych dokumentów mających charakter roztrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2016-12-19 11:17:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz ZARZĄDZENIE NR 37A/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 2016-12-19 11:06:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnitwa Sekretarzowi Gminy Boleszkowice do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego polegajacego na opracowaniu i wdrożeniue Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice ze środków WFOŚiGW w Szczecinie 2016-12-19 11:00:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2016 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Gminy Boleszkowice i podpisywania umowy w sprawie Termomedrnizacja Obiektów użyteczności publicznej Powiatu Mysliborskiego - Wykonanie Raportu z osiągniętych efektów. 2016-12-27 15:24:04