Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wniosek Inwestora

Boleszkowice, dnia 07.04.2015r.

 

 

Urząd Gminy w Boleszkowicach

ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice

 

 

WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5, art. 73, art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wnoszę o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc demontażu pojazdów na działce nr na działce nr 768/3 w Boleszkowicach zgodnie z art.

§ 2 ust. 1 pkt.42: „stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 25, poz. 202, z późn. zm”.

§ 2 ust. 1 pkt.43: „miejsca demontażu pojazdów inne niż wymienione w pkt 42”.

 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).

 

 

 

 

..........................................................................

Podpis wnioskodawcy

 

 

Załączniki obowiązkowe:

 

  1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

  2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

  3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

  4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);

  5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

  6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 

 

 

Inne załączniki:

 

  1. mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji

  2. mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji

  3. inne ............................................................................................................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 22-04-2015 14:49:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 22-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 19-05-2015 09:56:50