Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odwieszczenie- konsultacje społeczne

Boleszkowice, dnia 20.04.2015 r.

Nasz Znak: OŚ-DŚ.6220.4.2015

 

OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

 

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zmianami) zawiadamia, iż:

1. W dniu 13.04.2015 r. wpłynął wniosek Pana Marcina Opala zam. ul. Lipowa 19A, 74-407 Boleszkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „„Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc demontażu pojazdów” realizowanego na działce ewidencyjnej nr 768/3 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie.

2. W dniu 13.04.2015 r. w powyższej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne;

3. Postępowanie zmierza do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Boleszkowice, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu;

5. Z dokumentacją niezbędną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice w pok. nr 16 w godzinach 730-1530.

6. Uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia można ponownie składać w terminie od 24.04.2015 r. do 15.05.2015 r. w godzinach 730-1530 w Urzędzie Gminy Boleszkowice pok. nr 16, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

8. Rozprawa administracyjna nie jest planowana.

9. Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia nie występuje.

Ponadto informuję, iż złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Do wiadomości (wywiesić w pobliżu realizacji inwestycji):

1. Pan Marcin Opala

   Ul. Lipowa 19A

   74-407 Boleszkowice

 

Wywieszono, dnia 22.04.2015 r.

Zdjęto dnia ……………………

Niniejsze obwieszczenia zamieszcza się w:

1. BIP Boleszkowice;

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice;

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Boleszkowice;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 22-04-2015 14:42:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 22-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 22-04-2015 14:43:59