Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXV/129/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na rok 2013. 2013-01-31 11:07:22
dokument Uchwała Nr XXV/130/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Boleszkowice na 2013 rok 2013-01-31 11:08:12
dokument UCHWAŁA NR XXV/131/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Boleszkowice do zawarcia umowy z Fundacją Kształcenia Kreatywnego z siedzibą w Górzycy. 2013-01-31 11:06:28
dokument Uchwała Nr XXV/132/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2013 rok. 2013-01-31 11:15:34
dokument Uchwała XXV/133/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013-2016 2013-01-31 11:17:38
dokument Uchwała Nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-03-05 14:28:31
dokument Uchwała Nr XXVI/138/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością gminy Boleszkowice. 2013-03-05 14:31:08
dokument UCHWAŁA NR XXVII/139/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2013roku w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Boleszkowice środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-03-29 12:47:02
dokument Uchwała XXVII/140/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013-2023 2013-03-29 12:48:14
dokument Uchwała Nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczenia udzielanego przez Wójta Gminy Boleszkowice w roku budżetowym 2013r. 2013-03-29 12:49:28
dokument UCHWAŁA NR XXVII/142/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) na realizację projektu p.n. "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice", współfinansowanego w 2013 roku ze środków PFRON w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami II". 2013-03-29 12:50:51
dokument Uchwała Nr XXVIII/143/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-05-01 21:36:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/40/2007 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2007. 2013-05-01 21:38:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/146/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2013-05-01 21:42:26
dokument Uchwała Nr XXIX/147/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-06-02 17:41:26
dokument Uchwała Nr XXIX/148/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-06-02 17:44:18
dokument Uchwała Nr XXIX/149/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-06-02 17:45:44
dokument Uchwała Nr XXIX/150/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie :zmiany do Uchwały Nr XXVII/140/2013 ws wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013 - 2023 2013-06-03 08:56:44
dokument Uchwała Nr XXIX/151/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku 2013-06-02 17:47:52
dokument Uchwała Nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice. 2013-06-02 17:48:49
dokument UCHWAŁA NR XXX/154/2013 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Boleszkowice do zawarcia umowy z Fundacją Zielonej Doliny Odry i Warty z siedzibą w Górzycy. 2013-07-05 09:54:44
dokument Uchwała Nr XXX/155/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-07-05 09:42:45
dokument Uchwała Nr XXX/156/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-07-05 09:43:52
dokument Uchwała Nr XXX/157/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-07-05 09:44:48
dokument UCHWAŁA Nr XXX/160/2013 Rady Gminy Boleszkowice Z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-07-05 09:50:08
dokument Uchwała Nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-10-02 15:01:02
dokument Uchwała Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2013-10-02 14:47:15
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/166/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego Nr NK.3.4131.485.2013.KJ 2013-10-02 14:51:44
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego Nr NK.3.4131.487.2013.KJ 2013-10-02 14:54:17
dokument UCHWAŁA NR XXXII/168/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. 2013-10-02 14:55:33
dokument Uchwała Nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listopada 2013roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-11-15 13:04:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listo[pada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-11-15 13:01:38
dokument Uchwała Nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-11-15 13:05:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na rok 2014 . 2013-11-15 13:09:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2013-12-10 13:05:35
dokument Uchwała Nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej. 2013-12-10 13:07:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 05 grudnia 2013roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-12-10 13:09:53
dokument Uchwała Nr XXXV/182/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2014-01-09 19:10:29
dokument Uchwała Nr XXXV/183/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXVII/140/2013 ws. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2013-2023 2014-01-09 19:14:39
dokument Uchwała Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok. 2014-01-09 19:22:04
dokument Uchwała XXXV/185/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2022 2014-01-09 19:32:58
dokument Uchwała Nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Boleszkowice. 2014-01-09 19:08:39