Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenie Nr 10/N/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Boleszkowice w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 10/N/2012

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

 

W sprawie: przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Boleszkowice w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust.1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami),

 

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Przeznaczam do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz firmy MEGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (kod 81-038) ul. Hutnicza 42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074433, kapitał zakł. 7.485.400,00 zł (w całości opłacony), NIP 586-02-14-140, REGON 190324620 nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 1353/6 o pow. 0,18 ha położoną w miejscowości Boleszkowice, przy ul. Sportowej, KW 30942.

 

 

§ 2

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką 1353/6 w miejscowości Boleszkowice stanowi strefę zabudowy mieszkaniowej (MN) jedno i wielorodzinnej z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej (RM) w zależności od potrzeb z towarzyszącymi usługami (U) komercyjnymi i publicznymi.

 

§ 3

 

Nieruchomość opisana w § 1 wykorzystana będzie jako zaplecze techniczne budowy (kontenery, place montażowe, składowe materiałów, itp.) w ramach inwestycji: „Parki Wiatrowe Wysoka 1 oraz Wysoka 2” wraz z przebudową dróg będących własnością Gminy Boleszkowice objętych pozwoleniem na budowę 369/2011 i 255/2011.

 

§ 4

 

Wykaz nieruchomości o których mowa § 1 podlega ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 26-04-2012 08:35:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 26-04-2012 08:36:00