Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o mozliwości składania uwag i wniosków w związku z planowanym przedsięwzięciem


Boleszkowice, dnia 15.12.2010 r.

Nasz Znak: OŚ-DŚ.III.7224/49/2010

OBWIESZCZENIE

podanie do publicznej wiadomości informacji

Wójt Gminy Boleszkowice działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), ponownie zawiadamia, iż:

1. W dniu 09.12.2009 r. wpłynął wniosek firmy MAX EKO Spółka z o. o. ul. Marcelińska 48/2, 60-354 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka złoża kruszywa naturalnego w kopalni Namyślin-Wielopole” w kategorii C1 w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie

2. W dniu 11.02.2010 r. w powyższej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne;

3. W dniu 08.12.2010 r. wpłynęły Aneksy do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

4. Postępowanie zmierza do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

5. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Boleszkowice;

6. Z dokumentacją niezbędną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice w pok. nr 16 w godzinach 730-1530.

7. Uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia można ponownie składać w terminie od 27.12.2010 r. do 17.01.2011 r. w godzinach 730-1530 w Urzędzie Gminy Boleszkowice pok. nr 16, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

9. Rozprawa administracyjna nie jest planowana.

10. Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia nie występuje.

Ponadto informuję, iż złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do wiadomości:

1. MAX EKO Sp. z o. o.

Ul. Marcelińska 48/2

60-354 Poznań

2. Nadleśnictwo Dębno

Ul. Racławicka 33

74-400 Dębno

Wywieszono, dnia 15.12.2010 r.

Zdjęto dnia ……………………

Niniejsze obwieszczenia zamieszcza się w:

1. BIP Boleszkowice;

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice;

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Namyślin;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 15-12-2010 15:13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 10-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 15-12-2010 15:13:10